TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Sở Lao động TBXH
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục Quyết định thành lập Ban vận động thành lập Hội thuộc lĩnh vực trợ giúp xã hội Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Sở Lao động TBXH
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với đối tượng tự nguyện Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Sở Lao động TBXH
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Sở Lao động TBXH
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Sở Lao động TBXH
Thủ tục chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động TBXH
Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động TBXH
Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động TBXH
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động TBXH
Thủ tục cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động TBXH
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Lao động TBXH
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Lao động TBXH
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Lao động TBXH
Thủ tục gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Sở Lao động TBXH
Thủ tục quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Sở Lao động TBXH
Thủ tục cấp lại giấy phép do bị mất, hư hỏng; điều chỉnh giấy phép khi cơ sở chăm sóc người khuyết tật thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đứng đầu, phạm vi, nội dung dịch vụ, đối với: - Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Sở Lao động TBXH
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với: Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Sở Lao động TBXH
Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa Lĩnh vực An toàn lao động Sở Lao động TBXH
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động của Sở Lao động – Thương binh và xã hội Lĩnh vực An toàn lao động Sở Lao động TBXH
Thủ tục thẩm định, phê duyệt Đề án liên kết đào tạo nghề trình độ trung cấp với cơ sở dạy nghề của nước ngoài, cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài Lĩnh vực Dạy nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài Lĩnh vực Dạy nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục đăng ký bổ sung, điều chỉnh hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài Lĩnh vực Dạy nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài Lĩnh vực Dạy nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề, phân hiệu của trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài Lĩnh vực Dạy nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục cho phép thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lĩnh vực Dạy nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục cho phép thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lĩnh vực Dạy nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động TBXH
Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động TBXH
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội Sở Lao động TBXH
Thủ tục xác nhận danh sách người lao động dài hạn được đào tạo nghề và cấp chứng chỉ nghề của nhà đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định. Lĩnh vực Dạy Nghề Sở Lao động TBXH
Phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề cho lao động của nhà đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định Lĩnh vực Dạy Nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với Trung tâm dạy nghề công lập, tư thục Lĩnh vực Dạy Nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp Lĩnh vực Dạy Nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục Lĩnh vực Dạy Nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục Lĩnh vực Dạy Nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp Lĩnh vực Dạy Nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục Lĩnh vực Dạy Nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục Quyết định cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề tư thục trực thuộc tỉnh. Lĩnh vực Dạy Nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục Quyết định thành lập Trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh Lĩnh vực Dạy Nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục trực thuộc tỉnh. Lĩnh vực Dạy Nghề Sở Lao động TBXH
Thủ tục Quyết định thành lập trường Trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh. Lĩnh vực Dạy Nghề Sở Lao động TBXH
Trang123