TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Sở Giao thông Vận tải
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Giao thông Vận tải
. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục dự thi cấp bằng thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba, thuyền trưởng hạng ba hạn chế Lĩnh vực Giao thông đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ thi công – dự toán Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục gia hạn Giấy phép liên vận và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục đăng ký xe máy chuyên dùng chuyển đến (không thay tên chủ sở hữu) Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục đăng ký, sang tên tại Sở GTVT nơi xe máy chuyên dùng chuyển đến Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục xoá đăng ký xe máy chuyên dùng Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe do quá hạn sử dụng Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp lại giấy phép lái xe do mất. Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào Quốc lộ và tỉnh lộ thuộc Sở Giao thông vận tải Nam Định quản lý theo phân cấp Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục xin Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của Quốc lộ và tỉnh lộ đang khai thác thuộc Sở Giao thông vận tải Nam Định quản lý theo phân cấp Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của Quốc lộ và Tỉnh lộ đang khai thác thuộc Sở Giao thông vận tải Nam Định quản lý theo phân cấp Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với Quốc lộ và Tỉnh lộ đang khai thác thuộc Sở Giao thông vận tải Nam Định quản lý theo phân cấp Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp lại chứng chỉ chuyên môn do cơ sở dạy nghề cấp Lĩnh vực Giao thông đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục đổi chứng chỉ chuyên môn do cơ sở dạy nghề cấp Lĩnh vực Giao thông đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp mới bằng thuyền trưởng, máy trưởng hạng ba Lĩnh vực Giao thông đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp lại bằng thuyền trưởng hạng ba, thuyền trưởng hạng ba hạn chế, máy trưởng hạng ba, chứng chỉ chuyên môn do Sở Giao thông vận tải Nam Định cấp. Lĩnh vực Giao thông đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp phép thi công nút giao đấu nối vào Quốc lộ và tỉnh lộ thuộc Sở Giao thông vận tải Nam Định quản lý theo phân cấp Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục công bố đưa trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường (trừ trạm dừng nghỉ trên quốc lộ) thuộc địa phương vào khai thác Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục công bố đưa bến xe vào khai thác Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp lại phù hiệu (hoặc sổ nhật trình hoặc biển hiệu) Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp mới phù hiệu (hoặc sổ nhật trình hoặc biển hiệu) Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục chấp thuận thay xe khai thác tuyến vận tải hành khách cố định đối với các tuyến từ 1000 (một nghìn) ki lô mét trở xuống Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa do bị mất Lĩnh vực Giao thông đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục dự kiểm tra cấp chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa Lĩnh vực Giao thông đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải thương mại Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục Cấp giấy phép liên vận Việt - Lào đối với phương tiện vận tải phi thương mại Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục xin Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Quốc lộ và tỉnh lộ đang khai thác thuộc Sở Giao thông vận tải Nam Định quản lý theo phân cấp Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của Quốc lộ và tỉnh lộ đang khai thác thuộc Sở Giao thông vận tải Nam Định quản lý theo phân cấp Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục Cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dựng tham gia giao thông đường bộ Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Thủ tục cấp giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch Lĩnh vực Giao thông đường bộ Sở Giao thông Vận tải
Trang123