TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Sở Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Tiếp công dân Lĩnh vực Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II Lĩnh vực Giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I Lĩnh vực Giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Đăng ký mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp của các cơ sở đào tạo thuộc tỉnh Các lĩnh vực khác Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Kiểm tra, xác nhận điều kiện mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp của các cơ sở đào tạo thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, trường chính trị, trường quân sự tỉnh và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo TCCN. Các lĩnh vực khác Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Giải quyết tố cáo Các lĩnh vực khác Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần 2 Các lĩnh vực khác Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần 1 Các lĩnh vực khác Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Xử lý đơn thư (Không thuộc thẩm quyền giải quyết) Lĩnh vực Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Tiếp công dân Các lĩnh vực khác Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp Các lĩnh vực khác Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Đăng ký, cấp giấy phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác theo chương trình giáo dục thường xuyên Các lĩnh vực khác Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Cấp giấy phép mở lớp dạy thêm cấp Trung học phổ thông Các lĩnh vực khác Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Cấp giấy phép mở lớp dạy thêm cấp Trung học phổ thông Các lĩnh vực khác Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông Lĩnh vực Thực hiện chính sách đối với học sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học phổ thông Lĩnh vực Thực hiện chính sách đối với học sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước học cấp Trung học phổ thông Lĩnh vực Thực hiện chính sách đối với học sinh Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Thành lập trung tâm Ngoại ngữ, Tin học thuộc tỉnh, thành phố Lĩnh vực Cơ sở vật chất và thiết bị trường học Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Thẩm định Đề án thành lập trường Trung học chuyên nghiệp dân lập, tư thục Lĩnh vực Cơ sở vật chất và thiết bị trường học Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Lĩnh vực Cơ sở vật chất và thiết bị trường học Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Thành lập trường trung học phổ thông ngoài công lập Lĩnh vực Cơ sở vật chất và thiết bị trường học Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia Lĩnh vực Cơ sở vật chất và thiết bị trường học Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Xác nhận hồ sơ xin cấp phôi bằng đối với trường trung học chuyên nghiệp dân lập, tư thục Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú Lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
Thủ tục Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông Lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo
Trang1