TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Sở Công thương
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Công thương
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Công thương
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Công thương
Thủ tục Cấp giấy phép sản xuất rượu Lĩnh vực Công nghiệp Sở Công thương
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy móc, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp Lĩnh vực Công nghiệp Sở Công thương
Thủ tục Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của dự án đầu tư công trình công nghiệp Lĩnh vực Công nghiệp Sở Công thương
Thủ tục Thẩm định hồ sơ cấp giấy xác nhận thiết bị đồng bộ nhập khẩu tạo tài sản cố định Lĩnh vực Công nghiệp Sở Công thương
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu Lĩnh vực Thương mại Sở Công thương
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu Lĩnh vực Dầu khí Sở Công thương
Thủ tục cấp bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Lĩnh vực Dầu khí Sở Công thương
Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá. Lĩnh vực Thương mại Sở Công thương
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá. Lĩnh vực Thương mại Sở Công thương
Thủ tục Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất Lĩnh vực Hóa chất Sở Công thương
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Lĩnh vực Hóa chất Sở Công thương
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Lĩnh vực Hóa chất Sở Công thương
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Lĩnh vực Hóa chất Sở Công thương
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Lĩnh vực Hóa chất Sở Công thương
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Lĩnh vực Hóa chất Sở Công thương
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất Lĩnh vực Hóa chất Sở Công thương
Thủ tục Xử lý đơn thư (Không thuộc thẩm quyền giải quyết) Lĩnh vực Thanh tra Sở Công thương
Thủ tục Tiếp công dân Lĩnh vực Thanh tra Sở Công thương
Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối điện nông thôn tại địa phương Lĩnh vực Điện Sở Công thương
Thủ tục Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc các doanh nghiệp hoạt động điện lực thuộc lĩnh vực phân phối, truyền tải, kinh doanh điện Lĩnh vực Điện Sở Công thương
Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động phát điện công suất dưới 3MW tại địa phương Lĩnh vực Điện Sở Công thương
Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35KV Lĩnh vực Điện Sở Công thương
Thủ tục Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình điện Lĩnh vực Điện Sở Công thương
Thủ tục Cấp thẻ an toàn điện cho thợ điện nông thôn Lĩnh vực Điện Sở Công thương
Thủ tục Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cấp huyện Lĩnh vực Điện Sở Công thương
Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ điện Lĩnh vực Điện Sở Công thương
Thủ tục Cấp đổi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Lĩnh vực Hóa chất Sở Công thương
Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Lĩnh vực Hóa chất Sở Công thương
Thủ tục Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm Lĩnh vực Hóa chất Sở Công thương
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu hoá lỏng vào chai Lĩnh vực Dầu khí Sở Công thương
Thủ tục Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu Lĩnh vực Dầu khí Sở Công thương
Thủ tục Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí hoá lỏng: Lĩnh vực Dầu khí Sở Công thương
Thủ tục Xác nhận chương trình khuyến mại Lĩnh vực Xúc tiến thương mại Sở Công thương
Thủ tục Xác nhận kế hoạch tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Lĩnh vực Xúc tiến thương mại Sở Công thương
Thủ tục Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Thương mại Quốc tế Sở Công thương
Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Thương mại Sở Công thương
Thủ tục cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Lĩnh vực Thương mại Sở Công thương
Trang12