TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngân hàng Nhà nước
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở Lĩnh vực hành chính khác Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục điều chỉnh thông tin ngân hàng khi Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở có sự thay đổi Lĩnh vực hành chính khác Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào Lĩnh vực hoạt động quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ Lĩnh vực hoạt động quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm đối với doanh nghiệp có hợp đồng gia công vàng trang sức, mỹ nghệ với nước ngoài Lĩnh vực hoạt động quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ Lĩnh vực hoạt động quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu (trừ trường hợp cá nhân là người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài) Lĩnh vực hoạt động quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân đi định cư ở nước ngoài xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu Lĩnh vực hoạt động quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục xác nhận đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Lĩnh vực hoạt động quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay trung, dài hạn nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) Lĩnh vực hoạt động quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục xác nhận đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả của doanh nghiệp có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương) Lĩnh vực hoạt động quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức kinh tế làm dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ. Lĩnh vực hoạt động quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục cấp giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia Lĩnh vực hoạt động quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ Lĩnh vực hoạt động quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục xác nhận cho tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép Lĩnh vực hoạt động quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước
Chuyển nhượng cổ phần có ghi tên kể từ lần chuyển nhượng đầu tiên vượt quá 20% vốn điều lệ của công ty cho thuê tài chính cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục thay đổi nội dung, phạm vi và thời gian hoạt động của Công ty cho thuê tài chính cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty cho thuê tài chính cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty cho thuê tài chính cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục thay đổi tên của Công ty cho thuê tài chính cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục thay đổi tỷ lệ cổ phần của các cổ đông lớn của Công ty tài chính cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục chuyển nhượng cổ phần có ghi tên vượt quá tỷ lệ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Công ty tài chính cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của công ty tài chính cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục thay đổi tên, nội dung, phạm vi, thời gian hoạt động và Điều lệ của Công ty tài chính cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục chấp thuận thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục chấp thuận việc chuyển nhượng cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục chấp thuận việc mua lại cổ phần làm giảm vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục chuẩn y danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ngân hàng thương mại cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm Tổng giám đốc của Ngân hàng thương mại cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục chấp thuận sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép đối với Ngân hàng thương mại cổ phần (không bao gồm Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ). Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục Thông báo điều kiện khai trương hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ, thay đổi một số nội dung trong giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục thông báo điều kiện khai trương hoạt động của ngân hàng hợp tác xã Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục đăng ký mở Phòng giao dịch của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục mở, thay đổi tên và/hoặc địa điểm, chấm dứt hoạt động phòng giao dịch của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục mở chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Thủ tục thay đổi địa điểm đặt chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ cùng địa bàn tỉnh, thành phố Lĩnh vực cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng Ngân hàng Nhà nước
Trang123