TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
UBND tỉnh
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục Đăng ký chấm dứt việc giám hộ. Lĩnh vực Tư pháp UBND tỉnh
Thủ tục sửa đổi, bổ sung điều lệ, thay đổi một số nội dung trong giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng UBND tỉnh
Thủ tục cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài. Hoạt động ngoại hối UBND tỉnh
Thủ tục cấp giấy phép mang vàng khi xuất cảnh cho cá nhân xuất cảnh qua cửa khẩu Việt Nam bằng hộ chiếu (trừ trường hợp cá nhân là người Việt Nam đi định cư ở nước ngoài) Hoạt động ngoại hối UBND tỉnh
Thủ tục cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng nguyên liệu áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nhập khẩu vàng để gia công, tái xuất các sản phẩm vàng cho nước ngoài. Hoạt động ngoại hối UBND tỉnh
Thủ tục Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài. Lĩnh vực Ngoại giao (ngoại vụ) UBND tỉnh
Thủ tục Phê duyệt tiếp nhận viên trợ phi Chính phủ nước ngoài. Lĩnh vực Ngoại giao (ngoại vụ) UBND tỉnh
Thủ tục Đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp theo đề nghị của doanh nghiệp. Lĩnh vực Ngoại giao (ngoại vụ) UBND tỉnh
Thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) thuộc tỉnh Nam Định Lĩnh vực Ngoại giao (ngoại vụ) UBND tỉnh
Thủ tục Phê duyệt kết quả đấu thầu về nông nghiệp và thuỷ sản: Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND tỉnh
Thủ tục Phê duyệt kế hoạch đấu thầu về nông nghiệp và thuỷ sản: Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND tỉnh
Thủ tục Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư về nông nghiệp và thuỷ sản (Báo cáo Kinh tế kỹ thuật). Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND tỉnh
Thủ tục Phê duyệt dự án đầu tư về công trình phục vụ nông nghiệp và thuỷ sản (Báo cáo Kinh tế kỹ thuật). Lĩnh vực Nông Nghiệp UBND tỉnh
Thủ tục Phê duyệt kết quả đấu thầu về đê điều và phòng chống lụt bão. Lĩnh vực Đê điều UBND tỉnh
Thủ tục Phê duyệt kế hoạch đấu thầu về đê điều và phòng chống lụt bão. Lĩnh vực Đê điều UBND tỉnh
Thủ tục Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư về đê điều và phòng chống lụt bão (Báo cáo Kinh tế kỹ thuật). Lĩnh vực Đê điều UBND tỉnh
Phê duyệt dự án đầu tư về đê điều và phòng chống lụt bão (Báo cáo Kinh tế kỹ thuật). Lĩnh vực Đê điều UBND tỉnh
Thủ tục Tờ trình của UBND tỉnh về việc thoả thuận cho phép hoạt động liên quan đến công trình đê điều của Bộ Nông nghiệp & PTNT. Lĩnh vực Đê điều UBND tỉnh
Thủ tục Cho phép hoạt động liên quan đến công trình đê điều (đối với trường hợp không cần thỏa thuận xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp &PTNT theo quy định). Lĩnh vực Đê điều UBND tỉnh
Thủ tục Cho phép hoạt động liên quan đến công trình đê điều (đối với trường hợp có thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp & PTNT theo quy định). Lĩnh vực Đê điều UBND tỉnh
Thủ tục Xử lý đơn thư (không thuộc thẩm quyền giải quyết). Lĩnh vực Thanh tra UBND tỉnh
Thủ tục tiếp công dân Lĩnh vực Thanh tra UBND tỉnh
Trang1