TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Công an tỉnh
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
THỦ TỤC KIỂM TRA THI CÔNG VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH. Lĩnh vực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN PCCC TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH. Lĩnh vực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh
. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM DUYỆT VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY NỔ TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh
THỦ TỤC NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH. Lĩnh vực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh
GIẢI QUYẾT CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ Ở VIỆT NAM TẠI PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN VỀ NƯỚC CHO PHỤ NỮ, TRẺ EM BỊ BUÔN BÁN TỪ NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN NHÂN SỰ CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH. Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP ĐỔI THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠM TRÚ Ở VIỆT NAM TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH. Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
THỦ TỤC SỬA ĐỔI THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM TẠI PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN CHỨNG NHẬN TẠM TRÚ; CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG TẠM TRÚ TẠI VIỆT NAM TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
THỦ TỤC SỬA ĐỔI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH. Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP LẠI HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU (LẦN ĐẦU) TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO KHÔNG THUỘC LĨNH VỰC TỐ TỤNG HÌNH SỰ CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN. Lĩnh vực giải quyết khiếu lại tố cáo Công an tỉnh
THỦ TỤC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN Lĩnh vực giải quyết khiếu lại tố cáo Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHÔNG CÓ TIỀN ÁN CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐI LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh
THỦ TỤC XÉT KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÔNG DÂN TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Lĩnh vực khen thưởng trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, CMND Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG MINH NHÂN DÂN TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH. Lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, CMND Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP ĐỔI CHỨNG MINH NHÂN DÂN TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, CMND Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỂ LÀM NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, CMND Công an tỉnh
THỦ TỤC KÝ BẢN CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH, ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐỂ LÀM NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, CMND Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP MANG CON DẤU VÀO NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH. Lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, CMND Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, CMND Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP MUA CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, CMND Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, CMND Công an tỉnh
THỦ TỤC KHẮC CON DẤU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU DẤU TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, CMND Công an tỉnh
THỦ TỤC ĐỔI, KHẮC LẠI CON DẤU, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN MẪU DẤU TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH. Lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, CMND Công an tỉnh
. THỦ TỤC ĐỤC LẠI SỐ KHUNG, SỐ MÁY PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ TẠI PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ Công an tỉnh
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TẠM THỜI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ Công an tỉnh
THỦ TỤC CẤP ĐỔI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ TẠI CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ Công an tỉnh
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, SANG TÊN, DI CHUYỂN XE TRONG PHẠM VI TỈNH, TẠI PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH Lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ Công an tỉnh
Trang12