TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
UBND cấp xã
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực Đấu thầu UBND cấp xã
Thủ tục Thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Lĩnh vực Đấu thầu UBND cấp xã
Thủ tục Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Lĩnh vực Đấu thầu UBND cấp xã
Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Lĩnh vực Đấu thầu UBND cấp xã
Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Lĩnh vực Đấu thầu UBND cấp xã
Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Lĩnh vực Đấu thầu UBND cấp xã
Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực Đấu thầu UBND cấp xã
Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục thôi làm hòa giải viên Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục đề nghị công nhận hòa giải viên Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục chứng thực di chúc Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Lĩnh vực Đất đai UBND cấp xã
Thủ tục xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã Lĩnh vực Thanh tra UBND cấp xã
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Lĩnh vực Thanh tra UBND cấp xã
Thủ tục Chứng thực hợp đồng văn bản về bất động sản là hộ gia đình, cá nhân. Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục Đăng ký khai tử quá hạn Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục Đăng ký khai tử Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp xã
Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Thủ tục lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Thủ tục xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong trường hợp thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật trong các trường hợp:- Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được,Trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên,Mất Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Thủ tục xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp xã
Trang1234