TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
UBND cấp huyện
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp UBND cấp huyện
Thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp UBND cấp huyện
Thủ tục Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp UBND cấp huyện
Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp UBND cấp huyện
Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp UBND cấp huyện
Thủ tục Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực Đấu thầu UBND cấp huyện
Thủ tục Thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Lĩnh vực Đấu thầu UBND cấp huyện
Thủ tục Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá Lĩnh vực Đấu thầu UBND cấp huyện
Thủ tục Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Lĩnh vực Đấu thầu UBND cấp huyện
Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Lĩnh vực Đấu thầu UBND cấp huyện
Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Lĩnh vực Đấu thầu UBND cấp huyện
Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Lĩnh vực Đấu thầu UBND cấp huyện
Thủ tục Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lĩnh vực Đấu thầu UBND cấp huyện
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ng Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Tư pháp UBND cấp huyện
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng tự nguyện Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp huyện
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp huyện
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện đối với đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp huyện
Thủ tục hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp huyện
Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp huyện
Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp đối với đối tượng là nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong... Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp huyện
Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích theo quy định của pháp luật mà không có người thân thích chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp huyện
Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ xã hội Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp huyện
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp huyện
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp huyện
Thủ tục trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp huyện
Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp huyện
Thủ tục trợ cấp xã hội hằng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội Lĩnh vực Lao động, Thương binh - Xã hội UBND cấp huyện
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Lĩnh vực Đất đai UBND cấp huyện
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Lĩnh vực Đất đai UBND cấp huyện
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực Đất đai UBND cấp huyện
Trang12345