TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Sở Xây dựng
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục Thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
Thủ tục lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B,C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp lại chứng chỉ môi giới Bất động sản: Lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp lại chứng chỉ định giá Bất động sản Lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình xây dựng cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá; công trình tượng đài, tranh hoành tráng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý; những công trình trên các tu Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
Thủ tục Phê duyệt phương án phá dỡ các công trình xây dựng Lĩnh vực QL chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2) Lĩnh vực QL hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 Lĩnh vực QL hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
Thủ tục Thẩm định đồ án quy hoạch cấp nước đô thị Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị Sở Xây dựng
Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất dưới 200 ha Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị Sở Xây dựng
Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị Sở Xây dựng
Thủ tục Thẩm định đồ án quy hoạch thoát nước đô thị Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị Sở Xây dựng
Thủ tục Thẩm định quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp phép xây dựng công trình ngầm đô thị Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp phép di dời công trình Lĩnh vực QL hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng Lĩnh vực QL hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng Lĩnh vực QL hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
Thủ tục Đăng ký văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài HĐXD tại Việt Nam Lĩnh vực QL hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp chứng chỉ KS định giá hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1) Lĩnh vực QL hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình. Lĩnh vực QL hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình Lĩnh vực QL hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp lại chứng chỉ hành nghề kỹ sư, kiến trúc sư hoạt động xây dựng Lĩnh vực QL hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng Lĩnh vực QL hoạt động xây dựng Sở Xây dựng
Thủ tục Xử lý đơn thư (Không thuộc thẩm quyền giải quyết). Lĩnh vực Thanh tra Sở Xây dựng
Thủ tục Tiếp công dân. Lĩnh vực Thanh tra Sở Xây dựng
Thủ tục Tiếp nhận công bố sản phẩm Vật liệu xây dựng sản xuất trên địa bàn phù hợp với tiêu chuẩn pháp quy kỹ thuật Lĩnh vực Kinh tế và Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
Thủ tục Tiếp nhận Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng Lĩnh vực QL chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng
Thủ tụcTiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng CTXD Lĩnh vực QL chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng
Thủ tục Tiếp nhận báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng Lĩnh vực QL chất lượng công trình xây dựng Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp chứng chỉ môi giới Bất động sản Lĩnh vực QL nhà và TT Bất động sản Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp chứng chỉ định giá Bất động sản Lĩnh vực QL nhà và TT Bất động sản Sở Xây dựng
Thủ tục Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng khu công nghiệp Lĩnh vực QL nhà và TT Bất động sản Sở Xây dựng
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt các dự án phát triển nhà ở Lĩnh vực QL nhà và TT Bất động sản Sở Xây dựng
Thủ tục Xác nhận thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức. Lĩnh vực QL nhà và TT Bất động sản Sở Xây dựng
Thủ tục Thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch. Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
Thủ tục Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng theo quy định. Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
Thủ tục Cung cấp thông tin quy hoạch và cấp chứng chỉ quy hoạch. Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
Thủ tục Thỏa thuận xây dựng biển quảng cáo. Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (đối với BTS loại II) Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (đối với BTS loại I) Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc Sở Xây dựng
Trang12