TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Sở Văn hóa TT & DL
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam: Trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ. Lĩnh vực Du lịch Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam: Lĩnh vực Du lịch Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục ra Giấy phép Công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Báo cáo về tổ chức lễ hội do cấp huyện tổ chức Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Cấp giấy phép phổ biến phim Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Tiếp nhận đăng ký triển lãm (đối với các triển lãm văn hoá, nghệ thuật khác không thuộc các trường hợp do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở VH, TT-DL cấp giấy phép) Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Giấy phép triển lãm văn hoá, nghệ thuật (triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các tổ chức, cá nhân thuộc địa phương; triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh của các cơ quan trung ương, các tổ chức, cá nhân nước ngoài trưng bày tại địa phương.. Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục giám định tư pháp về văn hoá Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện Quảng cáo trên bảng, biển, pano đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường (không cần văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng) Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Giấy phép thực hiện Quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Giấy phép lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim (có nội dung tài liệu, khoa học, hoạt hình, giáo khoa do các tổ chức, cá nhân thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp phép khai quật khẩn cấp Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục xếp hạng Bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục thành lập bảo tàng tư nhân Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp giấy xác nhận về các điều kiện thành lập Bảo tàng cấp tỉnh Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Du lịch Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Lĩnh vực Du lịch Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Lĩnh vực Du lịch Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục Thẩm định, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng 3 sao đến 5 sao cho làng du lịch Lĩnh vực Du lịch Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục Thẩm định, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch cho cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn cao cấp cho biệt thự du lịch Lĩnh vực Du lịch Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục Thẩm định lại, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch Lĩnh vực Du lịch Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn cao cấp cho căn hộ du lịch Lĩnh vực Du lịch Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn cao cấp cho biệt thự du lịch Lĩnh vực Du lịch Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho căn hộ du lịch Lĩnh vực Du lịch Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Lĩnh vực Du lịch Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục đổi Thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lĩnh vực Du lịch Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục ra Giấy phép Công diễn cho đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức BDNT chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Cấp văn bản cho phép đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương BDNT chuyên nghiệp Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp văn bản cho phép đơn vị nghệ thuật, diễn viên địa phương ra nước ngoài BDNT chuyên nghiệp Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật của tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam trưng bày; triển lãm mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam, các Hội Trung ương, cơ quan cấp Bộ và Trung ương (được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm uỷ quyền Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật của tổ chức, cá nhân Việt Nam đưa ra nước ngoài; triển lãm mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam, các Hội Trung ương, cơ quan cấp Bộ và Trung ương (được Vụ Mỹ thuật uỷ quyền) Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật của cá nhân, tổ chức; triển lãm mỹ thuật của tỉnh, thành phố, triển lãm mỹ thuật khu vực trưng bày tại địa phương Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu văn hoá phẩm Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Cấp giấy phép tổ chức lễ hội Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Giấy phép triển lãm ảnh của cá nhân, tổ chức triển lãm ảnh của tỉnh, thành phố, triển lãm ảnh khu vực trưng bày tại địa phương Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Thủ tục cấp Giấy phép triển lãm ảnh của tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam trưng bày; triển lãm ảnh của các Hội Trung ương, cơ quan cấp Bộ và Trung ương (được Cục Nhiếp ảnh và Triển lãm uỷ quyền Lĩnh vực văn hoá Sở Văn hóa TT & DL
Trang123