TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Sở Thông tin và TT
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng. Lĩnh vực Thông tin điện tử trên mạng Sở Thông tin và TT
Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) Lĩnh vực Thông tin điện tử trên mạng Sở Thông tin và TT
Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng. Lĩnh vực Thông tin điện tử trên mạng Sở Thông tin và TT
Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt. Lĩnh vực Thông tin điện tử trên mạng Sở Thông tin và TT
Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng Lĩnh vực Thông tin điện tử trên mạng Sở Thông tin và TT
Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng. Lĩnh vực Thông tin điện tử trên mạng Sở Thông tin và TT
Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng. Lĩnh vực Thông tin điện tử trên mạng Sở Thông tin và TT
Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Lĩnh vực Thông tin điện tử trên mạng Sở Thông tin và TT
Thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và TT
Thủ tục Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và TT
Thủ tục cấp Giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài (sản phẩm không phải xuất bản phẩm) Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và TT
Thủ tục Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và TT
Thủ tục Đăng ký hoạt động cơ sở in Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và TT
Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in (sản phẩm không phải xuất bản phẩm) Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và TT
Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động in (sản phẩm không phải xuất bản phẩm) Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và TT
Thủ tục Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và TT
Thủ tục Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và TT
Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và TT
Thủ tục đề nghị thay đổi trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác đã được chấp thuận bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và TT
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và TT
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và TT
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và TT
Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và TT
Thủ tục sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và TT
Thủ tục đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và TT
Thủ tục Phát hành thông cáo báo chí (nước ngoài) Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và TT
Thủ tục Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài) Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và TT
Thủ tục Cho phép họp báo (nước ngoài) Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và TT
Thủ tục đề nghị cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và TT
Thủ tục thẩm định thiết kế sơ bộ dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định. Lĩnh vực Công nghệ thông tin Sở Thông tin và TT
Thủ tục Xác nhận đăng ký mẫu in vàng mã Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và TT
Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và TT
Thủ tục cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và TT
Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và TT
Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và TT
Thủ tục Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và TT
Thủ tục Xử lý đơn thư (Không thuộc thẩm quyền giải quyết) Lĩnh vực Thanh tra Sở Thông tin và TT
Thủ tục Tiếp công dân Lĩnh vực Thanh tra Sở Thông tin và TT
Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản, in, phát hành Sở Thông tin và TT
Thủ tục cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài Lĩnh vực Báo chí Sở Thông tin và TT
Trang12