TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Sở Tư pháp
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác không phải Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
Bán đấu giá tài sản về giao dịch bảo đảm Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp. Sở Tư pháp
Bán đấu giá tài sản theo hợp đồng của cá nhân, tổ chức Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã được tiến hành ở nước ngoài Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh. Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
Thủ tục thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
Thủ tục Chấm dứt hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
Thủ tục thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác thực hiện trợ giúp pháp lý Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
Thủ tục ký kết hợp đồng cộng tác tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
Thủ tục công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
Thủ tục yêu cầu/đề nghị trợ giúp pháp lý Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp
Thủ tục đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục yêu cầu/ đề nghị trợ giúp pháp lý. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp. Sở Tư pháp
Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và chi nhánh. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục Đặt chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật. Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục công nhận việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục đăng ký lại việc kết hôn Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục đăng ký lại việc sinh Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục cấp lại bản chính Giấy khai sinh Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục đăng ký khai sinh. Lĩnh vực Hành chính tư pháp. Sở Tư pháp
Thủ tục bán đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án lĩnh vực Bán ĐGTS Sở Tư pháp
Thủ tục bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật lĩnh vực Bán ĐGTS Sở Tư pháp
Tài sản Nhà nước phải bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước lĩnh vực Bán ĐGTS Sở Tư pháp
Thủ tục Công chứng Di chúc Lĩnh vực Công chứng Sở Tư pháp
Trang123