TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Sở Tài nguyên Môi trường
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo Sở Tài nguyên Môi trường
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo Sở Tài nguyên Môi trường
Đăng ký xóa đăng ký thế chấp Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo Sở Tài nguyên Môi trường
Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo Sở Tài nguyên Môi trường
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo Sở Tài nguyên Môi trường
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu Lĩnh vực Giao dịch đảm bảo Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục gia hạn sử dụng đất. Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề. Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế q Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử d Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý. Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận. Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất. Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của UBND tỉnh đối với tổ chức. Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng c Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục Giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, cho thuê đất là tổ chứ Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thu hồi đất với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Đăng ký mua bán tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép với đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, đối với trường hợp phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Thủ tục đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên Môi trường
Trang123