TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Sở Nông nghiệp và PTNT
Địa chỉ để cá nhân, tổ chức phản ánh những khó khăn, vướng mắc, nhũng nhiễu về TTHC: VĂN PHÒNG UBND TỈNH NAM ĐỊNH, Số điện thoại chuyên dùng: 0350.3526.333; Email: tthcnamdinh@namdinh.gov.vn; tthcnamdinh@gmail.com; Website: http://www.namdinh.gov.vn
Tên thủ tục Lĩnh vực Đơn vị thực hiện
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Lĩnh vực Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp thẻ xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục thông báo nội dung quảng cáo hàng hóa trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất gia công, sang chai, đóng gói thuốc BVTV Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
Kiểm tra chất lượng giống thủy sản nhập khẩu Lĩnh vực Thủy sản – Ngư nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục đăng ký bổ sung loài động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Lĩnh vực Kiểm lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Lĩnh vực Kiểm lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Lĩnh vực Kiểm lâm Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Lĩnh vực Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở hành nghề thú y Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sơ sản xuất con giống Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc thú y Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ngoại tỉnh Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trong tỉnh Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển trong nước Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật thủy sản vận chuyển trong nước Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật Lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục văn bản chập thuận đóng mới, cải hoán tàu cá Lĩnh vực Thủy sản – Ngư nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục đổi và cấp lại giấy phép khai thác thủy sản: Phân cấp cho các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh thực hiện cấp lại giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu cá có tổng công suất máy chính dưới 20CV hoặc tàu cá không lắp má Lĩnh vực Thủy sản – Ngư nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác thủy sản: Phân cấp cho các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh thực hiện đối với tàu cá có tổng công suất máy chính dưới 20CV hoặc tàu cá không lắp máy nhưng có chiều dài thiết kế dưới 15 mét. Lĩnh vực Thủy sản – Ngư nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán. Lĩnh vực Thủy sản – Ngư nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá đóng mới. Lĩnh vực Thủy sản – Ngư nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu trong nước (bán, đổi, cho, nhượng, thừa kế...) - trường hợp chuyển dịch sở hữu tàu từ vùng này sang vùng khác không cùng một cơ quan đăng kiểm. Lĩnh vực Thủy sản – Ngư nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục đăng kiểm tàu cá đóng mới, sửa chữa lớn, cải hoán. Lĩnh vực Thủy sản – Ngư nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời Lĩnh vực Thủy sản – Ngư nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: Lĩnh vực Thủy sản – Ngư nghiệp Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang123