LOẠI VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 06/02/2015 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Hoàn, ở xóm 4, HTX Quyết Tiến, xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy (lần hai) 249/QĐ-UBND Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 06/02/2015  
Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 Về việc xử lý các nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Thắng, ở xóm 9, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc 1832/QĐ-UBND Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 15/10/2014  
Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 05/10/2014 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Minh, ở đội 1, xã Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa Hưng (lần 2) 1739/QĐ-UBND Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 05/10/2014  
Công văn số 101/UBND-VP8 ngày 2/4/2013 về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch 1130/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ 101/UBND-VP8 Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 02/04/2013  
Công văn số 93 /UBND-VP8 ngày 27/3/2013 về việc xây dựng phương án hỗ trợ an sinh xã hội đối với các hộ dân xã Lộc An, TP Nam Định 93 /UBND-VP8 Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 27/03/2013  
Quyết định số 1371/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 về việc Ban hành Quy định hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội đối với các hộ dân thuộc diện thu hồi đất nông nghiệp khi giải phóng mặt bằng có khó khăn tại xã Lộc An, Thành phố Nam Định 1371/QĐ-UBND Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 28/03/2013  
Thông báo số 43/TB-UBND ngày 29/3/2013 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại, kiến nghị của các ông, bà: Vũ Thị Vân, Nguyễn Thị Nhâm, Hoàng Thị Thu, Vũ Thị Nhuận, Vũ Thị Tuyết (đại diện một số hộ dân ở Thôn Gia Hòa, xã Lộc An, thành phố Nam Định) 43/TB-UBND Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 29/03/2013  
Thông báo số 42/TB-UBND ngày 29/3/2013 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại, kiến nghị của các ông, bà: Phạm Trọng Tám, Đặng Văn Tiến, Nguyễn Thị Thu Thanh, Trần Thị Hợi, Vũ Thị Ngắn (đại diện một số hộ dân ở Thôn Thị Kiều xã Lộc An, thành phố Nam Định) 42/TB-UBND Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 29/03/2013  
Công văn Số: 483/SGTVT-TTra ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Sở Giao thông Vận tải V/v trả lời nội dung kiến nghị của công dânCác ông, bà Phạm Trọng Tám, Đặng Văn Tiến, Nguyễn Thị Thu Thanh, Trần Thị Hời, Vũ Thị Ngắn Đại diện một số hộ dân ở thôn Thị Kiều xã Lộc An, thành phố Nam Định. 483/SGTVT-TTra Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 25/02/2013  
Công văn Số: 256/STC-QLG ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Sở Tài chính V/v trả lời nội dung kiến nghị của công dânCác ông, bà: Phạm Trọng Tám, Đặng Văn Tiến, Nguyễn Thị Thu Thanh, Trần Thị Hời, Vũ Thị Ngắn Đại diện một số hộ dân ở thôn Thị Kiều xã Lộc An, thành phố Nam Định. 256/STC-QLG Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 26/02/2013  
Thông báo số 41/TB-UBND ngày 29/3/2013 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại, kiến nghị, tố cáo của các ông, bà:Ngô Viết Thanh, Trần Thị Thanh, Trần Thị Chung, Trần Thị Tình, Đinh Thị Nguyệt (đại diện một số hộ dân ở xóm Trại, thôn Gia Hòa, xã Lộc An, thành phố Nam Định) 41/TB-UBND Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 29/03/2013  
Thông báo số 40/TB-UBND ngày 29/3/2013 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết kiến nghị của một số hộ dân ở phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định 40/TB-UBND Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 29/03/2013  
Thông báo số 39/TB-UBND ngày 29/3/2013 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại, kiến nghị, tố cáo của các ông, bà: Nguyễn Hoàng Khuê, Trần Minh Tâm, Trần Thị Liên, Trần Thị Bích, Trần Thị Bái (đại diện một số hộ dân ở đội 2, thôn Gia Hòa, xã Lộc An, thành phố Nam Định) 39/TB-UBND ngày Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 29/03/2013  
Công văn Số: 234/STNMT-TTra ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v trả lời nội dung kiến nghị của công dânCác ông, bà: Nguyễn Hoàng Khuê, Trần Minh Tâm, Trần Thị Liên, Trần Thị Bích, Trần Thị Bái Đại diện cho một số hộ dân ở đội 2, thôn Gia Hòa, xã Lộc An, thành phố Nam Định. 234/STNMT-TTra Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 27/02/2013  
Công văn Số: 85/SXD-QH ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Sở Xây dựng V/v trả lời nội dung kiến nghị của công dânCác ông, bà: Nguyễn Hoàng Khuê, Trần Minh Tâm, Trần Thị Liên, Trần Thị Bích, Trần Thị Bái Đại diện cho một số hộ dân ở đội 2, thôn Gia Hòa, xã Lộc An, thành phố Nam Định. 85/SXD-QH Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 28/02/2013  
Công văn Số: 187 / UBND-ĐT ngày tháng 02 năm 2013 của UBND thành phố Nam Định V/v Trả lời nội dung kiến nghị phản ánh việc phân lô, xây nhà trái phép trên diện tích đất đã giao cho Sở Khoa học Công nghệ của các hộ dân xã Lộc An.Các ông bà: Trần Thị Liên; Nguyễn Hoàng Khuê; Trần Thị Bích; Trần Minh Tâm; Trần Thị Bái Đại diện cho các hộ có kiến nghị liên quan đến dự án khu vực Đồng Chanh, Đồng Vò, xã Lộc An, thành phố Nam Định 187 / UBND-ĐT Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 08/04/2013  
Thông báo số 37/TB-UBND ngày 29/3/2013 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại, kiến nghị của các ông, bà: Trần Ngọc Thành, Trần thị Lý, Trần Thị Hoa, Vũ Thị Nhuận, Vũ Thị Tuyết (đại diện một số hộ dân ở thôn Gia Hòa, xã Lộc An, thành phố Nam Định) 37/TB-UBND Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 29/03/2013  
Công văn số: 257/STC-QLG ngày 26 tháng 02 năm 2013 V/v trả lời nội dung kiến nghị của công dânCác ông, bà: Trần Ngọc Thành, Trần Thị Tý, Trần Thị Hoa, Vũ Thị Nhuận, Vũ Thị Tuyết Đại diện một số hộ dân ở thôn Gia Hòa, xã Lộc An, thành phố Nam Định. 257/STC-QLG Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 26/02/2013  
Thông báo số 43/TB-UBND ngày 29/3/2013 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại, kiến nghị của các ông, bà: Vũ Thị Vân, Nguyễn Thị Nhâm, Hoàng Thị Thu, Vũ Thị Nhuận, Vũ Thị Tuyết (đại diện một số hộ dân ở Thôn Gia Hòa, xã Lộc An, thành phố Nam Định) 43/TB-UBND Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 29/03/2013  
Thông báo số 44/TB-UBND ngày 29/3/2013 Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Nhậm (đại diện một số hộ dân ở phường Lộc Vượng, thành phố Nam Đinh) 44/TB-UBND Văn bản giải quyết KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP 29/03/2013  
Trang12
Tin trong tỉnh Hoạt động của UBND Về với Nam Định Văn bản QPPL 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
Thông tin điều hành Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định xưa và nay Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyên truyền
Thông báo mời họp Hoạt động của HĐND Tự nhiên và xã hội Trả lời đơn thư Cuộc thi tìm hiểu
Khu công nghiệp Tin từ các đơn vị Văn hoá con người Triển khai Hiến pháp 2013 750 năm Thiên Trường-Nam Định
Hướng dẫn đầu tư Tin quốc tế Cảnh quan Đường dây nóng Hoạt động kỷ niệm
Các khu công nghiệp Thông tin Biên giới biển Khách sạn Đại hội thể dục thể thao 2014 Nam Định- các thời kỳ lịch sử
DA xúc tiến đầu tư Tin tức Bầu cử nhiệm kỳ 2011-2016 Các văn bản chỉ đạo Nam Định- đổi mới và phát triển
Danh sách doanh nghiệp Văn bản Thông báo đấu giá Các môn thi đấu tại Nam Định Bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp
Quy hoạch-Chính sách Biển và an ninh biên giới biển Tin trong nước- quốc tế Tin tức Tin bầu cử
Quy hoạch Hỏi - Đáp dành cho ngư dân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Địa điểm thi đấu Văn bản - tài liệu
Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 Các cơ sở lưu trú - Nhà hàng, ẩm thực Chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội
Kêu gọi đầu tư Thông tin tuyên truyền Triển khai thi hành Luật đất đai 2013 Luật sửa đổi bổ sung các Luật về thuế Chương trình hành động của ứng cử viên Hội đồng nhân dân
Lĩnh vực đầu tư Nâng cao chất lượng dân số Tin tức Hướng dẫn thủ tục hành chính Hỏi - Đáp
Tin từ DN Văn bản QPPL Văn bản chỉ đạo Triển lãm Trường Sa Hoàng Sa Chương trình hành động của ứng cử viên
DN trong tỉnh Số liệu thống kê