LOẠI VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Nghị quyết
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Nghị quyết số 20/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 Về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2016 20/2015/NQ-HĐND Nghị quyết 16/12/2015  
Nghị quyết số 19/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 V/v quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định 19/2015/NQ-HĐND Nghị quyết 16/12/2015  
Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 18/2015/NQ-HĐND Nghị quyết 16/12/2015  
Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 Về việc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất và phê duyệt danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc diện thu hồi đất nhưng sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nam Định 17/2015/NQ-HĐND Nghị quyết 16/12/2015  
Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 Về việc thông qua Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 16/2015/NQ-HĐND Nghị quyết 16/12/2015  
Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định năm 2016 14/2015/NQ-HĐND Nghị quyết 16/12/2015  
Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 /v miễn nhiệm Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 13/NQ-HĐND Nghị quyết 15/12/2015  
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 V/v miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 12/NQ-HĐND Nghị quyết 15/12/2015  
Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015 Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2016 15/2015/NQ-HĐND Nghị quyết 16/12/2015  
Nghị quyết số 01/NQ-TU về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 01/NQ-TU Nghị quyết 10/12/2015  
Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Nam Định 09/2015/NQ-HĐND Nghị quyết 15/07/2015  
Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về việc quy định mức thu phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt) trên địa bàn tỉnh Nam Định 08/2015/NQ-HĐND Nghị quyết 15/07/2015  
Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về việc quy định múc thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Nam Định 07/2015/NQ-HĐND Nghị quyết 15/07/2015  
Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về việc thông qua Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 hai bên tuyến đường bộ mới Nam Định - Phủ lý (đoạn qua địa phận tỉnh Nam Định) đến năm 2025 06/2015/NQ-HĐND Nghị quyết 15/07/2015  
Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 Về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2014 05/2015/NQ-HĐND Nghị quyết 15/07/2015  
Nghị quyết số 12/2014/NQ/HĐND ngày 11/12/2014 Về việc xác nhận kêt quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 12/2014/NQ/HĐND Nghị quyết 11/12/2014  
Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 Về Chư¬ơng trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2015 26/2014/NQ-HĐND Nghị quyết 11/12/2014  
Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND Về việc quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý 25/2014/NQ-HĐND Nghị quyết 11/12/2014  
Nghị Quyết 24/2014/NQ-HĐND Về việc giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 24/2014/NQ-HĐND Nghị quyết 11/12/2014  
Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Nam Định 23/2014/NQ-HĐND Nghị quyết 11/12/2014  
Trang12345
Tin trong tỉnh Hoạt động của UBND Về với Nam Định Văn bản QPPL 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
Thông tin điều hành Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định xưa và nay Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyên truyền
Thông báo mời họp Hoạt động của HĐND Tự nhiên và xã hội Trả lời đơn thư Cuộc thi tìm hiểu
Khu công nghiệp Tin từ các đơn vị Văn hoá con người Triển khai Hiến pháp 2013 750 năm Thiên Trường-Nam Định
Hướng dẫn đầu tư Tin quốc tế Cảnh quan Đường dây nóng Hoạt động kỷ niệm
Các khu công nghiệp Thông tin Biên giới biển Khách sạn Đại hội thể dục thể thao 2014 Nam Định- các thời kỳ lịch sử
DA xúc tiến đầu tư Tin tức Bầu cử nhiệm kỳ 2011-2016 Các văn bản chỉ đạo Nam Định- đổi mới và phát triển
Danh sách doanh nghiệp Văn bản Thông báo đấu giá Các môn thi đấu tại Nam Định Bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp
Quy hoạch-Chính sách Biển và an ninh biên giới biển Tin trong nước- quốc tế Tin tức Tin bầu cử
Quy hoạch Hỏi - Đáp dành cho ngư dân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Địa điểm thi đấu Văn bản - tài liệu
Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 Các cơ sở lưu trú - Nhà hàng, ẩm thực Chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội
Kêu gọi đầu tư Thông tin tuyên truyền Triển khai thi hành Luật đất đai 2013 Luật sửa đổi bổ sung các Luật về thuế Chương trình hành động của ứng cử viên Hội đồng nhân dân
Lĩnh vực đầu tư Nâng cao chất lượng dân số Tin tức Hướng dẫn thủ tục hành chính Hỏi - Đáp
Tin từ DN Văn bản QPPL Văn bản chỉ đạo Triển lãm Trường Sa Hoàng Sa Chương trình hành động của ứng cử viên
DN trong tỉnh Số liệu thống kê