LOẠI VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Kế hoạch
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Kế hoạch số 49/KH-UBND v/v phối hợp tổ chức Mít tinh quốc gia hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 49/KH-UBND Kế hoạch 26/05/2016  
Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 24/5/2016 triển khai thực hiện Luật Tài nguyên, Môi trường biển và hải đảo năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Nam Định 48/KH-UBND Kế hoạch 24/05/2016  
Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 20/5/2016 tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) và Ngày Môi trường thế giới (05/6) 47/KH-UBND Kế hoạch 20/05/2016  
Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự và Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Nam Định 36/KH-UBND Kế hoạch 22/04/2016  
Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử 25/KH-UBND Kế hoạch 22/03/2016  
Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 22/3/2016 hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của CP về Chính phủ điện tử 25/KH-UBND Kế hoạch 23/03/2016  
Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 21/3/2016 hành động năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2016 24/KH-UBND Kế hoạch 21/03/2016  
Kế hoạch số 21/KH-UBND Công tác phổ biến GD pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 21/KH-UBND Kế hoạch 07/03/2016  
Kế hoạch số 20/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nam Định 20/KH-UBND Kế hoạch 07/03/2016  
Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/2/2016 về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thuỷ sản nuôi năm 2016 12/KH-UBND Kế hoạch 18/02/2016  
Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 3/2/2016 về việc tổ chức phát động Ngày chạy Olympic ngày sức khoẻ toàn dân năm 2016 10/KH-UBND Kế hoạch 03/02/2016  
Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 3/2/2016 về việc thực hiện các giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016 11/KH-UBND Kế hoạch 03/02/2016  
Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 18/01/2016 triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy 09/KH-UBND Kế hoạch 18/01/2016  
Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 18/01/2016 triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020" 08/KH-UBND Kế hoạch 18/01/2016  
Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2016 Trồng rừng, trồng cây và phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân 2016 07/KH-UBND Kế hoạch 13/01/2016  
Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 06/01/2016 thực hiện Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020 03/KH-UBND Kế hoạch 06/01/2016  
Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 06/01/2016 thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2016-2020 tỉnh Nam Định 02/KH-UBND Kế hoạch 06/01/2016  
Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 23/12/2015 triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán bính thân và mùa lễ hội Xuân 2016 92/KH-UBND Kế hoạch 23/12/2015  
Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 28/12/2015 đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức xã giai đoạn 2016-2020 95/KH-UBND Kế hoạch 28/12/2015  
Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 28/12/2015 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 94/KH-UBND Kế hoạch 28/12/2015  
Trang123456
Tin trong tỉnh Hoạt động của UBND Về với Nam Định Văn bản QPPL 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
Thông tin điều hành Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định xưa và nay Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyên truyền
Thông báo mời họp Hoạt động của HĐND Tự nhiên và xã hội Trả lời đơn thư Cuộc thi tìm hiểu
Khu công nghiệp Tin từ các đơn vị Văn hoá con người Triển khai Hiến pháp 2013 750 năm Thiên Trường-Nam Định
Hướng dẫn đầu tư Tin quốc tế Cảnh quan Đường dây nóng Hoạt động kỷ niệm
Các khu công nghiệp Thông tin Biên giới biển Khách sạn Đại hội thể dục thể thao 2014 Nam Định- các thời kỳ lịch sử
DA xúc tiến đầu tư Tin tức Bầu cử nhiệm kỳ 2011-2016 Các văn bản chỉ đạo Nam Định- đổi mới và phát triển
Danh sách doanh nghiệp Văn bản Thông báo đấu giá Các môn thi đấu tại Nam Định Bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp
Quy hoạch-Chính sách Biển và an ninh biên giới biển Tin trong nước- quốc tế Tin tức Tin bầu cử
Quy hoạch Hỏi - Đáp dành cho ngư dân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Địa điểm thi đấu Văn bản - tài liệu
Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 Các cơ sở lưu trú - Nhà hàng, ẩm thực Chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội
Kêu gọi đầu tư Thông tin tuyên truyền Triển khai thi hành Luật đất đai 2013 Luật sửa đổi bổ sung các Luật về thuế Chương trình hành động của ứng cử viên Hội đồng nhân dân
Lĩnh vực đầu tư Nâng cao chất lượng dân số Tin tức Hướng dẫn thủ tục hành chính Hỏi - Đáp
Tin từ DN Văn bản QPPL Văn bản chỉ đạo Triển lãm Trường Sa Hoàng Sa Chương trình hành động của ứng cử viên
DN trong tỉnh Số liệu thống kê