LOẠI VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Báo cáo
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Báo cáo số 52/BC-UBND ngày 12/5/2016 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 4, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2016 52/BC-UBND Báo cáo 12/05/2016  
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I, những nhiệm vụ trọng tâm quý II/2016 45/BC-UBND Báo cáo 15/04/2016  
BC tình hình tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011-2016 42/BC-UBND Báo cáo 07/04/2016  
Báo cáo số 21/BC-UBND ngày 04/3/2016 về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm những nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2016 21/BC-UBND Báo cáo 04/03/2016  
Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 13/01/2016 Rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2015, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 và tháng 02 năm 2016 04/BC-UBND Báo cáo 13/01/2016  
Báo cáo số 01/BC-UBND ngày 06/01/2016 tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động 66/KH-UBND giai đoạn 2011-2015, thực hiện Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 01/BC-UBND Báo cáo 06/01/2016  
Báo cáo số 159/BC-UBND ngày 09/10/2015 tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng, những nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015 159/BC-UBND Báo cáo 09/10/2015  
Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 10/9/2015 tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội tháng 8, những nhiệm vụ trong tâm tháng 9 năm 2015 139/BC-UBND Báo cáo 10/09/2015  
Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 10/8/2015 tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH tháng 7, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2015 117/BC-UBND Báo cáo 10/08/2015  
Báo cáo số 93/BC-UBND ngày 29/6/2015 Kết quả cỉa cách hành chính Nhà nước giai đoạn I (2011-2015); phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn II (2016-2020) 93/BC-UBND Báo cáo 29/06/2015  
Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 09/6/2015 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5 những nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2015 80/BC-UBND Báo cáo 09/06/2015  
Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 13/5/2015 tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2015 61/BC-UBND Báo cáo 13/05/2015  
Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 08/4/2015 Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH quý I, những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015 38/BC-UBND Báo cáo 08/04/2015  
Báo cáo số 26/BC-UBND ngày 16/3/2015 tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 2 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2015 26/BC-UBND Báo cáo 16/03/2015  
Báo cáo số 17/BC-UBND ngày 11/02/2015 tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 01, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2015 17/BC-UBND Báo cáo 11/02/2015  
Báo cáo số 05/BC-UBND ngày 12/01/2015 kết quả chính thức thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế - xã hội năm 2014, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2015 05/BC-UBND Báo cáo 12/01/2015  
Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 09/10/2014 Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng, những nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2014 132/BC-UBND Báo cáo 09/10/2014  
Báo cáo số 117/BC-UBND ngày 06/9/2014 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 8, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2014 117/BC-UBND Báo cáo 06/09/2014  
Báo cáo 103/BC-UBND ngày 06/8/2014 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 7, những nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2014 103/BC-UBND Báo cáo 06/08/2014  
Phụ lục kèm theo báo cáo số 68/BC-UBND ngày 23/6/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định Báo cáo 23/06/2014  
Trang12
Tin trong tỉnh Hoạt động của UBND Về với Nam Định Văn bản QPPL 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
Thông tin điều hành Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định xưa và nay Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyên truyền
Thông báo mời họp Hoạt động của HĐND Tự nhiên và xã hội Trả lời đơn thư Cuộc thi tìm hiểu
Khu công nghiệp Tin từ các đơn vị Văn hoá con người Triển khai Hiến pháp 2013 750 năm Thiên Trường-Nam Định
Hướng dẫn đầu tư Tin quốc tế Cảnh quan Đường dây nóng Hoạt động kỷ niệm
Các khu công nghiệp Thông tin Biên giới biển Khách sạn Đại hội thể dục thể thao 2014 Nam Định- các thời kỳ lịch sử
DA xúc tiến đầu tư Tin tức Bầu cử nhiệm kỳ 2011-2016 Các văn bản chỉ đạo Nam Định- đổi mới và phát triển
Danh sách doanh nghiệp Văn bản Thông báo đấu giá Các môn thi đấu tại Nam Định Bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp
Quy hoạch-Chính sách Biển và an ninh biên giới biển Tin trong nước- quốc tế Tin tức Tin bầu cử
Quy hoạch Hỏi - Đáp dành cho ngư dân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Địa điểm thi đấu Văn bản - tài liệu
Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 Các cơ sở lưu trú - Nhà hàng, ẩm thực Chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội
Kêu gọi đầu tư Thông tin tuyên truyền Triển khai thi hành Luật đất đai 2013 Luật sửa đổi bổ sung các Luật về thuế Chương trình hành động của ứng cử viên Hội đồng nhân dân
Lĩnh vực đầu tư Nâng cao chất lượng dân số Tin tức Hướng dẫn thủ tục hành chính Hỏi - Đáp
Tin từ DN Văn bản QPPL Văn bản chỉ đạo Triển lãm Trường Sa Hoàng Sa Chương trình hành động của ứng cử viên
DN trong tỉnh Số liệu thống kê