LOẠI VĂN BẢN - TÀI LIỆU
Quyết định
  Tên văn bản Ký hiệu Loại VB Ban hành Download
Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định 13/2016/QĐ-UBND Quyết định 23/05/2016  
Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định 13/2016/QĐ-UBND Quyết định 23/05/2016  
V/v kiện toàn BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2020 1046/QĐ-UBND Quyết định 19/05/2016  
Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng 1060/QĐ-UBND Quyết định 20/05/2016  
Quyết định V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động thương binh và xã hội 12/2016/QĐ-UBND Quyết định 13/05/2016  
Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 về việc kiện toàn Ban Quân - Dân y tỉnh Nam Định 706/QĐ-UBND Quyết định 01/04/2016  
Quyết định V/v công bố thủ tục ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực tài chính - kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 837/QĐ-UBND Quyết định 22/04/2016  
Quyết định V/v công bố thủ tục ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực tài chính - kế hoạch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 836/QĐ-UBND Quyết định 22/04/2016  
Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 854/QĐ-UBND Quyết định 26/04/2016  
Quyết định ban hành quy định V/v tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nam Định 10/2016/QĐ-UBND Quyết định 22/04/2016  
Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Nam Định 822/QĐ-UBND Quyết định 21/04/2016  
Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định 09/2016/QĐ-UBND Quyết định 20/04/2016  
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định năm 2016 782/QĐ-UBND Quyết định 13/04/2016  
Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 về việc phân công phụ trách địa bàn, lĩnh vực để chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 783/QĐ-UBND Quyết định 13/04/2016  
Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KHĐT tỉnh Nam Định 08/2016/QĐ-UBND Quyết định 14/04/2016  
Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2016 - 2017 764/QĐ-UBND Quyết định 11/04/2016  
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Nam Định trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 678/QĐ-UBND Quyết định 30/03/2016  
Quyết định ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trọng tâm của tỉnh Nam Định năm 2016 666/QĐ-UBND Quyết định 29/03/2016  
Thông báo số 44/TB-UBND ngày 17/3/2016 về ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 44/TB-UBND Quyết định 17/03/2016  
Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nam Định 06/2016/QĐ-UBND Quyết định 16/03/2016  
Tin trong tỉnh Hoạt động của UBND Về với Nam Định Văn bản QPPL 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
Thông tin điều hành Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định xưa và nay Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyên truyền
Thông báo mời họp Hoạt động của HĐND Tự nhiên và xã hội Trả lời đơn thư Cuộc thi tìm hiểu
Khu công nghiệp Tin từ các đơn vị Văn hoá con người Triển khai Hiến pháp 2013 750 năm Thiên Trường-Nam Định
Hướng dẫn đầu tư Tin quốc tế Cảnh quan Đường dây nóng Hoạt động kỷ niệm
Các khu công nghiệp Thông tin Biên giới biển Khách sạn Đại hội thể dục thể thao 2014 Nam Định- các thời kỳ lịch sử
DA xúc tiến đầu tư Tin tức Bầu cử nhiệm kỳ 2011-2016 Các văn bản chỉ đạo Nam Định- đổi mới và phát triển
Danh sách doanh nghiệp Văn bản Thông báo đấu giá Các môn thi đấu tại Nam Định Bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp
Quy hoạch-Chính sách Biển và an ninh biên giới biển Tin trong nước- quốc tế Tin tức Tin bầu cử
Quy hoạch Hỏi - Đáp dành cho ngư dân Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Địa điểm thi đấu Văn bản - tài liệu
Chính sách Dân số và Kế hoạch hóa gia đình Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 Các cơ sở lưu trú - Nhà hàng, ẩm thực Chương trình hành động của ứng cử viên Đại biểu Quốc hội
Kêu gọi đầu tư Thông tin tuyên truyền Triển khai thi hành Luật đất đai 2013 Luật sửa đổi bổ sung các Luật về thuế Chương trình hành động của ứng cử viên Hội đồng nhân dân
Lĩnh vực đầu tư Nâng cao chất lượng dân số Tin tức Hướng dẫn thủ tục hành chính Hỏi - Đáp
Tin từ DN Văn bản QPPL Văn bản chỉ đạo Triển lãm Trường Sa Hoàng Sa Chương trình hành động của ứng cử viên
DN trong tỉnh Số liệu thống kê