LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND TỈNH NĂM 2018
Tuần: 21 , từ ngày 21 tháng 5 năm 2018 đến ngày 27 tháng 5 năm 2018
Từ 14/05/2018 đến 20/05/2018
Từ 28/05/2018 đến 03/06/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
ngày 21 tháng 5
 
Thứ ba
ngày 22 tháng 5
 
Thứ tư
ngày 23 tháng 5
 
Thứ năm
ngày 24 tháng 5
 
Thứ sáu
ngày 25 tháng 5
 
Thứ bảy
ngày 26 tháng 5
 
Chủ nhật
ngày 27 tháng 5
 
Ghi chú :