LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND TỈNH NĂM 2017
Tuần: 43 , từ ngày 16 tháng 10 năm 2017 đến ngày 22 tháng 10 năm 2017
Từ 09/10/2017 đến 15/10/2017
Từ 23/10/2017 đến 29/10/2017
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
ngày 16 tháng 10
 
Thứ ba
ngày 17 tháng 10
 
Thứ tư
ngày 18 tháng 10
 
Thứ năm
ngày 19 tháng 10
 
Thứ sáu
ngày 20 tháng 10
 
Thứ bảy
ngày 21 tháng 10
 
Chủ nhật
ngày 22 tháng 10
 
Ghi chú :