LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND TỈNH NĂM 2017
Tuần: 51 , từ ngày 11 tháng 12 năm 2017 đến ngày 17 tháng 12 năm 2017
Từ 04/12/2017 đến 10/12/2017
Từ 18/12/2017 đến 24/12/2017
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
ngày 11 tháng 12
 
Thứ ba
ngày 12 tháng 12
 
Thứ tư
ngày 13 tháng 12
 
Thứ năm
ngày 14 tháng 12
 
Thứ sáu
ngày 15 tháng 12
 
Thứ bảy
ngày 16 tháng 12
 
Chủ nhật
ngày 17 tháng 12
 
Ghi chú :