LỊCH LÀM VIỆC CỦA UBND TỈNH NĂM 2018
Tuần: 8 , từ ngày 19 tháng 2 năm 2018 đến ngày 25 tháng 2 năm 2018
Từ 12/02/2018 đến 18/02/2018
Từ 26/02/2018 đến 04/03/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
ngày 19 tháng 2
 
Thứ ba
ngày 20 tháng 2
 
Thứ tư
ngày 21 tháng 2
 
Thứ năm
ngày 22 tháng 2
 
Thứ sáu
ngày 23 tháng 2
 
Thứ bảy
ngày 24 tháng 2
 
Chủ nhật
ngày 25 tháng 2
 
Ghi chú :