Nam Định đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
14:56' 20/5/2016
(sotttt.namdinh.gov.vn) Trong những năm qua, việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực và hiệu quả. Năm 2016, tỉnh Nam Định xác định xây dựng Chính phủ điện tử là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt đồng thời tỉnh còn được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn thí điểm tỉnh trọng tâm thực hiện chính phủ điện tử. Cùng với việc tập trung ban hành hệ thống chính sách về ứng dụng CNTT đồng bộ, tỉnh đã ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng CNTT, đẩy mạnh các ứng dụng vào thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước. Sở Thông tin và Truyền thông Nhiệm được UBND tỉnh Nam Định giao nhiệm vụ trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện.

Để góp phần đáp ứng nhu cầu xây dựng một chính quyền điện tử hiệu quả, công khai, minh bạch, đặc biệt với mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ, tỉnh Nam Định đã chính thức đưa ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành vào sử dụng ở các cơ quan nhà nước. Dưới sự chỉ đạo của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã lựa chọn phần mềm iOffice do tập đoàn Bưu chính Viễn thông cung cấp.

 
 Cán bộ cơ quan nhà nước đang cung cấp dịch công trực tuyến vụ cho doanh nghiệp, người dân

Khi thực hiện phần mềm này, mọi thao tác liên quan đến văn bản đều được xử lý trên mạng, không còn qua phương pháp truyền thống như trước đây. Vì vậy các cơ quan nhà nước không chỉ tiết kiệm được nhân lực, chi phí văn phòng phẩm mà thời gian xử lý công việc nhanh hơn, cán bộ, công chức, viên chức chủ động trong công việc. Thông qua phần mềm, công việc của từng phòng, đơn vị, từng cá nhân được theo dõi chặt chẽ cả về quy trình xử lý và kết quả, từ đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ. ng dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành ngoài việc giúp lãnh đạo chỉ đạo được kịp thời công việc, làm thay đổi phong cách làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức còn là thước đo về sự nhiệt tình, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

Song song với phần mềm Quản lý và điều hành văn bản là hệ thống 1 cửa điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan nhà nước. Hiện nay, việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến là một trong những vấn đề được tỉnh quan tâm thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân. Việc triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến thành công sẽ đưa ra một phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch giữa cơ quan Nhà nước và các tổ chức, cá nhân. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp cơ quan Nhà nước giảm tải được áp lực công việc, giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn, người dân được hưởng thụ dịch vụ thuận lợi, tiết kiệm chi phí đi lại, rút ngắn thời gian  giải quyết các thủ tục hành chính.

Mặc dù Nam Định mới triển khai chính thức ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước từ cuối năm 2015 nhưng đến nay đã có nhiều đơn vị triển khai rất hiệu quả như Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ... UBND huyện Hải Hậu, Nam Trực, Trực Ninh,...

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Đài truyền hình Nam Định, VNPT Nam Định thực hiện phát sóng chương trình IT Today (chuyên mục về Công nghệ Thông tin) trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 2 số/tháng vào 20h40' tối thứ sáu của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng. Số đầu tiên được phát sóng đúng dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác,19/5/2016.


Có thể khẳng định, việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã tạo chuyển biến đáng kể về phương pháp làm việc của cán bộ, công chức trong tỉnh; thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, tăng cường năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và phát triển lĩnh vực CNTT nói riêng. 


 Năm 2016 và các năm tiếp theo, trước yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính, việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và cần thiết. Trên nền tảng chính quyền điện tử dần hình thành; trên cơ sở những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của cơ quan chuyên môn, Nam Định tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phấn đấu hết năm 2016 hoàn thành các mục tiêu về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao đời sống cho nhân dân./.


 


Các tin trước