Thông báo số 315/TB-UBND ngày 29/12/2015 Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống hạn, xâm ngập mặn vùng Đông Xuân năm 2015-2016, tại buổi làm việc nghe UBND huyễn Mỹ Lộc báo cáo công tác làm thủy lợi nội đồng và phương án phòng, chống hạn vụ Đông Xuân năm 2015-2016
16:53' 29/12/2015
Các tin trước
Các tin tiếp