Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng
9:50' 15/1/2016
(baonamdinh.vn) Ngày 13-1-2016, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN). Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Trần Anh Dũng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Va, Bí thư Thành ủy Nam Định; Đoàn Văn Hùng, Bí thư Huyện uỷ Xuân Trường; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các huyện, thành phố.

 
 Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen 
của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật PCTN.

Trong 10 năm qua (2006-2015), công tác PCTN; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả nhất định. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã tập chung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X), Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nghị định, quyết định, chỉ thị của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; rà soát bổ sung chương trình hành động PCTN, lãng phí của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, đảng viên, nhân dân... Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, lãng phí được tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp; thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí tại cấp ngành, cơ quan, đơn vị góp phần khắc phục được một số hạn chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước tại địa phương, ngành quản lý như: Việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức; việc kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo quy định. Công tác thanh, kiểm tra phòng ngừa tham nhũng, lãng phí được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm. Từ năm 2005 đến nay, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 2.607 cuộc thanh, kiểm tra hành chính, chuyên ngành theo kế hoạch hay nhiệm vụ đột xuất do thủ trưởng các cấp, các ngành giao đối với trên 48.224 lượt cơ quan, đơn vị, cá nhân. Nội dung thanh tra tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những lĩnh vực đang được dư luận xã hội quan tâm như: Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia trên các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục, y tế... Qua thanh tra phát hiện sai phạm về tiền 178 tỷ 365 triệu đồng và 1.767,33ha đất. Thu hồi số tiền 99 tỷ 606 triệu đồng và 456,9ha đất. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Trong 10 năm qua, cơ quan hành chính Nhà nước các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 41.259 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo đề nghị, kiến nghị; tiếp nhận, phân loại, xử lý 19.611 đơn thư, trong đó có 1.989 vụ việc thuộc thẩm quyền; đã giải quyết được 1.620/1.989 vụ việc thuộc thẩm quyền, đạt 81%. Các vụ án tham nhũng phát sinh trên địa bàn được các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, TAND tích cực phối hợp điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định của pháp luật, được dư luận và quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, qua 10 năm thực hiện Luật PCTN vẫn còn một số tồn tại như: Việc quán triệt, học tập nghị quyết, các văn bản pháp luật về PCTN, lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên. Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình hành động về PCTN, lãng phí ở một số đơn vị còn mang tính hình thức dẫn tới thiếu tự giác trong việc chấp hành các quy định của pháp luật PCTN, lãng phí. Việc ban hành, rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo theo chức năng, thẩm quyền của các cấp, ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) và thực hiện các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, lãng phí theo quy định chưa nhiều, chưa cụ thể, kịp thời; minh bạch tài sản, thu nhập còn biểu hiện hình thức, tình trạng vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn vẫn còn xảy ra ở một số nơi, kết quả công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập còn hạn chế. Một số cán bộ còn có vi phạm về quản lý kinh tế, phải xử lý về kinh tế và xử lý hình sự theo quy định. Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong việc chủ động PCTN, lãng phí còn hạn chế, chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong công tác PCTN thời gian qua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị, thời gian tới các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN gắn với công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng; tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương sửa đổi, ban hành chính sách về PCTN còn bất cập trong thi hành để phù hợp, dễ áp dụng thực tiễn. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; trong đó tập trung làm tốt công tác phân cấp hành chính, công khai hóa các bộ thủ tục hành chính, quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết công việc của các cơ quan Nhà nước và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các đơn vị, địa phương trong sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công, các dự án đầu tư… Các ngành trong khối nội chính giúp cấp ủy Đảng, chính quyền phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật PCTN giai đoạn 2006-2015./.


Các tin trước
Các tin tiếp