Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Viết Hưng kiểm tra công tác chống hạn tại huyện Mỹ Lộc
9:15' 28/12/2015
(baonamdinh.vn)

Ngày 25-12-2015, đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống hạn, xâm nhập mặn vụ đông xuân năm 2015-2016 đã làm việc với huyện Mỹ Lộc về công tác làm thủy lợi nội đồng và phương án phòng, chống hạn vụ đông xuân 2015-2016.

Huyện Mỹ Lộc là một trong ba địa phương thực hiện công tác làm thủy lợi nội đồng và làm đất vụ đông xuân 2015-2016 chậm nhất so với kế hoạch chỉ đạo của tỉnh. Theo báo cáo của huyện đến hết ngày 24-12-2015, toàn huyện mới đào đắp được 56.305m3 bùn, đất; đạt 54% so với kế hoạch. Phần công trình do Cty TNHH một thành viên KTCTTL Mỹ Thành quản lý thực hiện đào đắp được 52 nghìn m3, đạt 75%. Các xã, HTX: Mỹ Hà, Mỹ Thịnh, Sùng Hàn, Mỹ Hưng, Mỹ Phúc mới bắt đầu làm. Một số đơn vị xã, HTX: Nguyễn Xá, Việt La, Nhân Phú, Khánh Đại, Mỹ Thành, Mỹ Trung, Thị trấn Mỹ Lộc mới chỉ cắt dọn cỏ trên kênh cấp III và kênh khoảnh. Nguyên nhân do thời tiết vụ đông năm nay mưa nhiều; các HTX đang tập trung cho công tác tổ chức đại hội HTX. Mặc dù huyện đã thành lập BCĐ làm thủy lợi nội đồng song công tác kiểm tra đôn đốc chưa sát sao. Trong thời gian tới, huyện sẽ đôn đốc, chỉ đạo các địa phương tranh thủ điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng; quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình, phục vụ tốt cho sản xuất vụ đông xuân cũng như các vụ tiếp theo. Để chủ động phòng, chống hạn vụ đông xuân 2015-2016, UBND huyện Mỹ Lộc chỉ đạo các xã thành lập BCĐ phòng, chống hạn vụ đông xuân 2015-2016. BCĐ của huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thành kế hoạch đã xây dựng. Yêu cầu Cty TNHH một thành viên KTCTTL Mỹ Thành hoàn thành các công trình trọng điểm. Chỉ đạo hoàn thành các công trình trọng yếu phục vụ công tác chống úng, hạn gồm xây đúc: trạm bơm Bườn, trạm bơm Cống Đá, cống Bà Lùn, KC0, KNB-8; nạo vét: KC0-6, KC0-8, KC0-10, KNB; kè: T5-2, KNB… đúng kế hoạch.

Qua nghe ý kiến của các thành viên BCĐ và huyện Mỹ Lộc, đồng chí Nguyễn Viết Hưng nhấn mạnh, huyện Mỹ Lộc chưa thật sự quyết liệt, sâu sát trong việc chỉ đạo thực hiện làm thủy lợi nội đồng. Quản lý hệ thống thủy lợi chưa đạt yêu cầu: còn ách tắc cản trở dòng chảy, đào phá bờ kênh… Đồng chí yêu cầu huyện làm rõ thêm về nguyên nhân tồn tại; kiểm tra việc thu thủy lợi phí, làm thủy lợi nội đồng tại các địa phương. Yêu cầu BCĐ phòng, chống hạn của huyện khẩn trương có những kế hoạch, giải pháp cụ thể tham mưu cho UBND huyện triển khai đợt cao điểm về làm thủy lợi nội đồng từ nay đến hết 25-1-2016. Giao Cty KTCTTL Mỹ Thành phối hợp với Phòng NN và PTNT huyện và các xã khẩn trương tổng hợp thực trạng các kênh mương thủy lợi nội đồng, khoanh vùng, xác định các tuyến kênh cần nạo vét, thông tuyến để triển khai thực hiện trong đợt cao điểm. Huyện cần tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các giải pháp thực hiện, giao từng xã ký cam kết về khối lượng nạo vét ở các vùng đã được xác định cụ thể. Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể vào cuộc trong đợt cao điểm, chỉ đạo đến tận chi bộ cơ sở; giao cho từng đoàn thể đảm nhận các tuyến kênh mương cụ thể. Huyện thành lập các đoàn kiểm tra đôn đốc tại các tuyến kênh trọng điểm. Cty KTCTTL Mỹ Thành cần khơi thông tất cả các công trình đầu mối phục vụ tốt cho sản xuất vụ đông xuân 2015-2016; xây dựng đề án, tham mưu cho huyện giao khoán quản lý kênh mương cấp I, II cho các địa phương, tổ chức đoàn thể. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy lợi cử cán bộ về kiểm tra đôn đốc, cập nhật số liệu báo cáo về BCĐ của tỉnh. Giao Sở NN và PTNT phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ứng trước kinh phí chống hạn năm 2016 để xử lý các công trình cấp bách cho những huyện gặp khó khăn về làm công tác thủy lợi nội đồng. Yêu cầu huyện Mỹ Lộc rà soát lại quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện, không để xảy ra tình trạng chuyển đổi manh mún, không để biến khu chuyển đổi sản xuất thành khu dân cư mới. Quan tâm đến hạ tầng các vùng chuyển đổi và chuyển đổi theo mô hình trang trại, mô hình liên kết và thành lập các HTX chuyên ngành. Huyện cần chuẩn bị tốt điều kiện cho sản xuất vụ xuân 2016 và bám sát lịch thời vụ hướng dẫn của Sở NN và PTNT./.

Các tin trước
Các tin tiếp