Hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015
9:4' 2/11/2015
(baonamdinh.vn)

Ngày 30-10-2015, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Ngô Gia Tự, Giám đốc Sở KH và ĐT; Đặng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Hải Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội năm 2015 của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP (theo giá so sánh 1994) ước đạt 18.166 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2014; GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) ước đạt 39 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả tốt trên các lĩnh vực, được mùa cả 2 vụ; chăn nuôi, thủy sản đạt kết quả khá. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh 1994) ước đạt 5.219 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2014. Giá trị sản phẩm trên 1ha canh tác (giá hiện hành) ước đạt 100 triệu đồng. Tỉnh đã tiến hành tổng kiểm tra các công trình trọng điểm về đê, kè và công tác PCLB của các địa phương. Dự kiến hết năm 2015 toàn tỉnh có trên 100 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM, bình quân toàn tỉnh đạt 15,83 tiêu chí/xã, tăng 10 tiêu chí/xã so với năm 2010. Công bố bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản. Phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất (SDĐ) năm 2015 của 10 huyện, thành phố. Sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 1994 ước đạt 27.570 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2014. Thu hút đầu tư đạt kết quả khá, đặc biệt trong đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). 10 tháng tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 37 dự án mới và điều chỉnh 9 dự án. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 27.074 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2014. Giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 1 tỷ USD, bằng 147% kế hoạch và tăng 32,1% so với năm 2014. Phê duyệt quy hoạch chung KCN Dệt may Rạng Đông. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn cả năm ước đạt 28.550 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2014. Hoàn thành phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của các huyện, thành phố. Tập trung cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, mở rộng kê khai thuế qua mạng internet cho các doanh nghiệp… Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, ngành GD và ĐT tiếp tục duy trì được thành tích cao; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách bảo đảm an sinh xã hội. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Năm 2016, dự báo kinh tế cả nước tiếp tục đà phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2015, kinh tế vĩ mô ổn định hơn, lạm phát được kiểm soát là điều kiện quan trọng cho sự phát triển nền kinh tế. Do vậy, tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý. Tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư công; đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm, có tính chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quản lý và thực hiện tốt các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch SDĐ tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thành phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030… Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó tập trung thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, từng bước xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh cao và hướng tới xuất khẩu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình xây dựng NTM. Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trọng tâm là hệ thống giao thông, công nghiệp. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đảm bảo các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực bộ máy quản lý Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị, Công an tỉnh đã trình bày tóm tắt dự thảo “Đề án về việc quy định đối tượng và mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định” để lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2016 các cấp, ngành, địa phương cần bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra để triển khai thực hiện hiệu quả. Tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh như: KCN Bảo Minh, KCN Dệt may Rạng Đông, dự án cầu Tân Phong, dự án Nhà máy Nhiệt điện Hải Hậu… Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tích cực triển khai tìm đối tác đầu tư cho KCN Mỹ Trung. Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn, thành lập các đoàn công tác kiểm tra, thanh tra việc thu, nộp thuế của các địa phương, doanh nghiệp. Quan tâm thực hiện các dự án đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp, góp phần thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tích cực thu hút đầu tư vào các khu, CCN trên địa bàn; đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng. Chú trọng cải cách hành chính, xây dựng phần mềm quản lý cán bộ trong thực hiện các công việc được giao, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (CPI). Đẩy nhanh việc thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng trung tâm các huyện. Tăng cường bảo đảm giữ gìn trật tự ATGT. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, TDTT; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với cách mạng. Đẩy mạnh thực hiện chương trình BHYT toàn dân. Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý ngay từ đầu những điểm phức tạp mới phát sinh. Đảm bảo an toàn, an ninh phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp năm 2016./.

Các tin trước
Các tin tiếp