Sau thời kỳ phát triển toàn thịnh của Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền dưới thời Lê Thánh Tông, đến đầu thế kỷ XVI, triều Lê sơ bước vào thời kỳ suy yếu, khủng hoảng.
Vùng đất nam sông Hồng – trong đó địa bàn chủ yếu là Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình ngày nay, từ nửa cuối thế kỷ XV, được triều đình nhà Lê quan tâm đặc biệt.
Mùa xuân năm 1407, đại quan của Tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng đã lui về cửa Muộn Hải (cửa sông Hồng thuộc đất Giao Thủy thời đó, nay vào khoảng tiếp giáp giữa Xuân Trường và Giao Thủy).
Năm 1407, sau khi đánh bại cuộc kháng chiến của nhà Hồ, giặc Minh bắt đầu thiết lập chính quyền đô hộ trên đất nước ta nhằm phục vụ chương trình “bình định” và thi hành chính sách thống trị, đồng hóa của chúng trên tất cả các mặt hành chính, quân sự và văn hóa.
Các triều Ngô – Đinh và Tiền Lê đã có công lao lớn trong việc bảo vệ nền độc lập còn non trẻ. Cùng với sự chuyển mình của cả nước, Nam Định vốn là vùng đất căn bản dưới thời Ngô, Định và tiền Lê đã nhanh chóng trở thành vùng trọng yếu của quốc gia Đại Việt thời Lý.
Ngô Quyền sinh năm 898 tại làng Đường Lâm, huyện Ba Vì tỉnh Hà Tây, trưởng thành ở vùng Châu Ái (Thanh Hóa) và tuổi trẻ có nhiều gắn bó với vùng đất duyên hải cửa sông Đáy, sông Hồng.
Sau khi dập tắt cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, nhà Hán lập lại ách thống trị trên đất nước ta. Chúng bãi bỏ chế độ Lạc tướng cha truyền con nối của người Việt, cử quan người Hán sang cai trị tới cấp huyện. Thời kỳ này, Nam Định vẫn thuộc quận Giao Chỉ.
Trần Liễu sinh năm 1211 và mất năm 1253. Phu nhân của ông là Công chúa Lý Thuận Thiên, con gái đầu của Lý Huệ Tông và bà Trần Thị Dung. Cuối đời Lý, ông có tước phong là Phụng Cần Vương, đến khi Trần Thái Tông dựng nghiệp, phong ông là Hoài vương
Dưới ách đô hộ của nhà Đông Hán, nhân dân Âu Lạc càng bị áp bức bóc lột nặng nề hơn. Năm 34, Tô Định thay Tích Quang làm Thái thú Giao Chỉ, nổi tiếng là kẻ tàn bạo tham lam...
Dưới thời Hùng Vương, đời sống kinh tế của cư dân vùng đất Nam Định đã có những biến chuyển đáng kể. Nghề trồng lúa nước, nghề chăn nuôi, nghề làm gốm và nghề chế tác đá đều có những bước phát triển mạnh mẽ
Trang12
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
TIN MỚI
PHOTO GALLERY
VIDEO CLIPS
Liên kết website