Báo cáo số 17/BC-HĐND ngày 30/11/2015 tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri
9:32' 1/12/2015
Các tin trước
Các tin tiếp
Nghị quyết HĐND khoá XVI    (21/12/2015)