Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại huyện Hải Hậu
8:42' 9/11/2015
(baonamdinh.gov.vn) gày 6-11-2015, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn tiến hành giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 tại huyện Hải Hậu. Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND, các Ban HĐND tỉnh.

 
 Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát

Năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Hải Hậu ổn định và có bước phát triển. Các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,87%. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước 2.308 tỷ đồng, tăng 3,08% so với năm 2014; giá trị sản lượng thủy sản ước đạt 694 tỷ đồng, tăng 3,25% so với năm 2014. 100% các xã, thị trấn trong huyện đạt chuẩn NTM và huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015. Sản xuất công nghiệp vẫn giữ ổn định và phát triển. Giá trị tổng sản lượng CN-TTCN ước đạt trên 1.529 tỷ đồng, tăng 10,43% so cùng kỳ năm 2014. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 206 tỷ đồng, tăng 21,6% so với kế hoạch tỉnh giao. Chi ngân sách ước 574,3 tỷ đồng, chi ngân sách xã ước 273 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm 2016, huyện Hải Hậu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP tăng 6,58% trở lên. Giá trị thu nhập trên 1ha đất canh tác đạt 100 triệu đồng trở lên. Thu ngân sách trên địa bàn tăng 5% trở lên so với dự toán. GDP bình quân đầu người đạt trên 33,36 triệu đồng. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, thị trấn, huyện NTM.

Tại buổi giám sát, các đại biểu thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt là nêu những giải pháp thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp và cây trồng, vật nuôi; duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM; những tồn tại trong việc giải quyết chế độ chính sách, hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn; công tác quản lý các khoản thu đầu năm học tại các trường công lập; công tác bao phủ BHYT; tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa; kết quả xây dựng khu dân cư mới tại Thị trấn Yên Định; kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động của nhà văn hóa thôn, xóm… Huyện Hải Hậu đề xuất, kiến nghị với tỉnh quan tâm giải quyết một số vấn đề như: ưu tiên cho huyện thực hiện một số dự án về giao thông để nâng cấp các tuyến đường giao thông cấp huyện. Tạo điều kiện giải quyết nhanh gọn các thủ tục về đất đai để các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất CN-TTCN góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập cho nhân dân. Tăng chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu công việc. Sớm giải quyết chế độ chính sách cho nghỉ hưu trước tuổi đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử theo Nghị định 26/NĐ-CP và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách và nâng phụ cấp đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả huyện Hải Hậu đạt được trong năm 2015. Đồng thời đề nghị thời gian tới, huyện cần tiếp tục tập trung chỉ đạo đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, xây dựng chương trình công tác toàn khóa và cho từng năm theo hướng sát thực, cụ thể. Có giải pháp cụ thể trong thực hiện việc xóa nhà nguy hiểm cho người nghèo và xây dựng khu dân cư đô thị theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Tăng cường quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là việc thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh phối hợp với UBND huyện Hải Hậu tổng hợp những khó khăn, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét giải quyết; lựa chọn những vấn đề còn vướng mắc giữa huyện và các sở, ngành chức năng của tỉnh trên các lĩnh vực tài nguyên, môi trường; thu hút đầu tư; cải cách thủ tục hành chính để chất vấn tại kỳ họp HĐND sắp tới. Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của huyện để trình HĐND tỉnh xem xét theo thẩm quyền./.


Các tin trước
Các tin tiếp
Nghị quyết HĐND khoá XVI    (21/12/2015)