Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội đồng nhân dân cấp xã
13:43' 23/10/2015
(baonamdinh.vn) Ngày 21-10-2015, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật Tổ chức chính quyền địa phương, vai trò của HĐND theo quy định mới của pháp luật cho Thường trực HĐND các xã, thị trấn trong tỉnh. Dự hội nghị tập huấn có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Xuân Đức, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Lương Bằng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và chủ tịch, phó chủ tịch HĐND 202 xã, thị trấn trong tỉnh.

 
 Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được quán triệt, phổ biến 3 chuyên đề gồm: Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND theo quy định mới của pháp luật; Một số vấn đề cần quan tâm trong việc tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND thành phố và HĐND các xã, thị trấn trong tỉnh. Ngoài ra, các đại biểu còn được giải đáp một số về: chính quyền địa phương ở nông thôn; căn cứ pháp lý, nội dung, trình tự kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của HĐND…

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về đổi mới tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương các cấp, tạo cơ sở nâng cao vai trò hoạt động của HĐND để thay mặt cử tri và nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh... Từ nay đến hết nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm vụ của HĐND các cấp là tổng kết hoạt động của cả nhiệm kỳ để đánh giá toàn diện tình hình, tổ chức hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND, tổ chức hoạt động của UBND, TAND, Viện KSND cùng cấp. Đồng chí đề nghị các đại biểu cần tập trung nắm bắt các chuyên đề, triển khai kịp thời ngay sau khi Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực từ 1-1-2016; đồng thời tổ chức thành công kỳ họp tổng kết HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 theo đúng pháp luật./.

Các tin trước
Các tin tiếp
Nghị quyết HĐND khoá XVI    (21/12/2015)