Hôm nay, 9-12-2014 Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2011-2016)
9:30' 9/12/2014
(baonamdinh.com.vn) Sáng nay, 9-12-2014, tại trụ sở HĐND và UBND tỉnh, kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2011-2016 chính thức khai mạc.

Kỳ họp sẽ tập trung vào một số công việc trọng tâm như: Nghe và thảo luận báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2014 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, chương trình hoạt động năm 2015 của HĐND tỉnh; Uỷ ban MTTQ tỉnh thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015; Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII và kết quả hoạt động của Đoàn tại kỳ họp; Các ngành: Viện KSND, TAND báo cáo kết quả công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Kỳ họp sẽ xem xét và cho ý kiến vào các báo cáo, đề án về: Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014, phương án phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà nước và phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Định năm 2015; Phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý; Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh; Chủ trương vay vốn Trung ương để đầu tư một số công trình, dự án thiết yếu của tỉnh; Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô khách dưới 10 chỗ ngồi; Bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Danh mục các dự án phải thu hồi đất và danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc diện thu hồi đất nhưng sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nam Định; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Xây dựng khu dân cư đô thị tại thị trấn trung tâm các huyện; Đề án về quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2015; Quy định mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản; Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Thường trực HĐND tỉnh báo cáo Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2015 của HĐND tỉnh; Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Chất vấn và trả lời chất vấn. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh…


Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khoá XVII diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 9 đến ngày 11-12-2014./.
Các tin trước
Các tin tiếp