Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh giám sát hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
7:59' 25/11/2014
(baonamdinh.com.vn) Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2011-2016), trong các ngày 19 và 20-11-2014, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Văn Chung, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở VH, TT và DL và Chi cục ATVSTP tỉnh.

Nội dung giám sát hoạt động VH, TT và DL tập trung vào kết quả hoạt động năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và Đề án điều chỉnh mức thu phí thư viện. Năm 2014, Sở VH, TT và DL đã tổ chức các hoạt động VH, TT và DL chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh; triển khai xây dựng hồ sơ “Nghi lễ thờ mẫu Tam phủ” đề nghị UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, tập trung đẩy mạnh công tác chuẩn bị Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014. Tuy nhiên công tác VH, TT và DL vẫn còn một số tồn tại như: chất lượng tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở một số đơn vị còn thấp. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực VH, TT và DL chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng của tỉnh. Năm 2015, ngành VH, TT và DL tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện đề án “Phát triển văn hóa nông thôn” gắn với phong trào xây dựng NTM. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các quy định về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực VH, TT và DL và gia đình tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa gắn với du lịch. Quản lý và triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về VH, TT và DL… Về Đề án điều chỉnh mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh được xây dựng trên cơ sở nhu cầu đọc sách báo ngày càng cao, cần bổ sung nhiều tài liệu, đầu sách báo mới, trong khi lượng tài liệu, sách báo tại thư viện bị hư hại do thời gian và quá trình sử dụng, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ bạn đọc. Bên cạnh đó, đa số bạn đọc có thói quen tới thư viện đọc sách vào những ngày cuối tuần nên hầu hết cán bộ thư viện phải làm thêm vào ngày nghỉ. Vì vậy, việc điều chỉnh mức thu phí thư viện là cần thiết, nhằm góp phần giải quyết một phần khó khăn về kinh phí cho hoạt động của thư viện và nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc.

Thời gian qua, Chi cục ATVSTP tỉnh đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo VSATTP. Trong 10 tháng đầu năm 2014 đã chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thực hiện 5 cuộc thanh tra chuyên đề, 10 cuộc kiểm tra định kỳ đối với 287 cơ sở; trong đó phát hiện vi phạm 81 cơ sở, đình chỉ sản xuất 6 cơ sở; tổ chức ký cam kết trách nhiệm đảm bảo VSATTP với trên 2.000 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Tổ chức tập huấn kiến thức VSATTP cho trên 3.000 người trực tiếp tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các doanh nghiệp và trường học trong tỉnh. Thực hiện tốt công tác giám sát bảo đảm công tác ATTP phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn và giải quyết kịp thời những sự cố ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn… Để thực hiện tốt công tác bảo đảm VSATTP, Chi cục ATVSTP kiến nghị với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương đối với công tác VSATTP; tăng cường hoạt động giám sát công tác VSATTP. Tăng cường năng lực cho Chi cục ATVSTP theo Nghị quyết số 47/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, cấp kinh phí xây dựng trụ sở làm việc cho Chi cục theo dự án đã được phê duyệt; bổ sung chỉ tiêu biên chế và có kinh phí đối ứng hằng năm cho Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại các buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đề nghị Sở VH, TT và DL và Chi cục ATVSTP tỉnh làm rõ một số vấn đề như: Đối với Sở VH, TT và DL cần giải trình rõ một số nội dung liên quan đến chất lượng các tiêu chí về văn hóa tại 96 xã điểm xây dựng NTM; công tác chỉ đạo, hướng dẫn của ngành VH, TT và DL trong việc phát huy các thiết chế văn hóa cơ sở; công tác quản lý di tích và lễ hội. Thực trạng hoạt động và việc thu phí tại thư viện cấp huyện; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện. Đối với Chi cục ATVSTP tỉnh làm rõ vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo VSATTP. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về VSATTP và những khó khăn trong công tác xử lý vi phạm; thực trạng công tác VSATTP tại bếp ăn trường học và các chợ đầu mối…
Các nội dung kiến nghị tại các buổi giám sát đã được Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh ghi nhận và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.


Các tin trước
Các tin tiếp