Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý vào Dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động và Dự thảo Luật Thú y
10:3' 18/3/2015
(baonamdinh.vn) Ngày 16-3-2015, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan góp ý xây dựng các Dự thảo: Luật An toàn, vệ sinh lao động và Luật Thú y. Đồng chí Nguyễn Anh Sơn, TUV, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đã có 59 ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động tập trung vào các nội dung còn nhiều quan điểm khác nhau như: Mở rộng đối tượng áp dụng và chính sách đối với khu vực không có quan hệ lao động; chính sách bảo hiểm thất nghiệp lao động và bệnh nghề nghiệp; Ban hành quy chế quốc gia về vệ sinh an toàn lao động; Trách nhiệm quản lý Nhà nước về vệ sinh, an toàn lao động; Hệ thống kiểm soát rủi ro về vệ sinh, an toàn lao động. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng: Dự thảo luật cần quy định rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động về thực hiện an toàn lao động. Tại điểm a, khoản 1, điều 6 cần bổ sung thêm quy định về các quyền của người lao động như: Được thực hiện chế độ bảo hiểm lao động, khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp; trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng bằng hiện vật và quyền được điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Khoản 1, điều 70 nên bổ sung thêm quy định đối với lao động làm việc tại nhà thì người sử dụng lao động chỉ được giao công việc cho người lao động khi họ có đủ các điều kiện đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động để đảm bảo an toàn lao động và gắn trách nhiệm giữa người sử dụng lao động với người lao động. Dự thảo Luật nên bỏ các quy định về các trường hợp đặc biệt được người sử dụng lao động hỗ trợ đối với người bị tai nạn lao động trong khoản 1, điều 40 vì quy định này đã được điều chỉnh tại điều 108, Bộ luật Lao động. Tại các điều 73, 74, 76 cần quy định chi tiết hơn quy mô của doanh nghiệp có bao nhiêu lao động thì phải thành lập các bộ phận an toàn, vệ sinh lao động; bộ phận y tế; hội đồng an toàn vệ sinh lao động… Ngoài ra một số ý kiến còn đề nghị Dự thảo Luật cần bổ sung thêm các điều khoản quy định điều kiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với hệ thống các KCN, khu chế xuất và khu kinh tế; đồng thời tăng hình phạt đối với việc doanh nghiệp, người sử dụng lao động có hành vi che giấu, gian dối các vụ tai nạn lao động.

Dự thảo Luật Thú y  gồm 7 chương, 121 điều quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y. Tại hội nghị, đa số các đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Thú y. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ như: Phạm vi điều chỉnh và tên gọi của luật; Hệ thống các cơ quan chuyên ngành về thú y; Thẩm quyền công bố dịch bệnh trên cạn; những quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật; Những quy định về tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật nghi mắc bệnh thuộc danh mục các bệnh công bố dịch; Trạm kiểm dịch động vật; Công tác quản lý thuốc thú y. Trong đó, tại khoản 2, điều 6 cần có quy định thống nhất về tổ chức thú y và tên gọi của hệ thống thú y cấp xã. Điều 12 nên quy định thêm trách nhiệm đối với người công bố dịch trong trường hợp công bố chậm và công bố sai dịch bệnh. Điều 25 nên quy định thẩm quyền công bố dịch phải là Chủ tịch UBND tỉnh vì phạm vi dịch ảnh hưởng rộng, liên quan đến nhiều địa phương; bên cạnh đó, khi công bố dịch nên tính theo phần trăm số xã, huyện trong phạm vi cấp huyện, cấp tỉnh chứ không nên tính theo số xã, số huyện như trong Dự thảo Luật, để không làm ảnh hưởng tới an sinh xã hội của các địa phương. Trong Chương IV cần có thêm các điều khoản quy định trách nhiệm đối với việc giết mổ động vật thủy sản…

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp gửi cơ quan soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp của Quốc hội trong thời gian tới./.

Các tin trước
Các tin tiếp