Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Kiểm toán Nhà nước
14:13' 10/3/2015
(baonamdinh.vn) Ngày 9-3-2015, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng dự thảo Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Anh Sơn, TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự thảo Luật Kiểm toán Nhà nước (sửa đổi) gồm 9 chương, 75 điều quy định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước; nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán viên Nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với hoạt động Kiểm toán Nhà nước; đơn vị được kiểm toán và bảo đảm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước. Đóng góp vào dự thảo Luật, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tập trung vào một số nội dung còn nhiều quan điểm khác nhau như: Phạm vi điều chỉnh; nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước; thời hạn kiểm toán; nội dung kiểm toán, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động Kiểm toán Nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật về kiểm toán Nhà nước… Trong đó nhiều ý kiến cho rằng: Trong Chương 4, tại Khoản 2, Điều 37 quy định thời hạn kiểm toán không quá 60 ngày là quá dài, nên điều chỉnh lại thời gian gia hạn là 45 ngày và chỉ nên gia hạn một lần để hoạt động Kiểm toán Nhà nước không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của các đơn vị. Tại mục 3, Chương 2 nên quy định thêm cơ cấu, thể thức hệ thống tổ chức của ngành, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của Tổng Kiểm toán Nhà nước, kiểm toán trưởng và trưởng đoàn kiểm toán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, trung thực, khách quan và những kiến nghị trong báo cáo kiểm toán. Đồng thời, cần quy định hoạt động kiểm toán gồm nhiều cấp khác nhau để kiểm soát phạm vi từng cuộc kiểm toán. Tại Chương 3 nên quy định thêm thời hạn bổ nhiệm đối với kiểm toán viên và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm kiểm toán viên cao cấp do Quốc hội quyết định. Tại Điều 60, Chương 5, nên bổ sung thêm khoản quy định về nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán…

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp gửi cơ quan soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp của Quốc hội trong thời gian tới./.


Các tin trước
Các tin tiếp