Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Vụ Bản, Ý Yên
15:7' 6/12/2013
(baonamdinh.com.vn)
Tiếp tục chương trình công tác, ngày 4-12-2013, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của tỉnh gồm các đồng chí: Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH của tỉnh;Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Vũ Xuân Trường, TUV, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã tiếp xúc cử tri các huyện Vụ Bản, Ý Yên để báo cáo kết quả kỳ họp thứ sáu, QH khoá XIII và hoạt động của Đoàn ĐBQH của tỉnh tại kỳ họp. ..


 
 Đồng chí Phạm Hồng Hà, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh và các đại biểu Quốc hội của tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Vụ Bản.

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện cử tri các địa phương đều bày tỏ sự vui mừng trước thành công của kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII, nhất là việc QH đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đồng thời đề nghị một số vấn đề người dân quan tâm. Cử tri huyện Vụ Bản đề nghị QH, Chính phủ và UBND tỉnh quan tâm các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn như tiếp tục hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng NTM; có cơ chế hỗ trợ cứng hóa hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng; điều chỉnh nâng mức hỗ trợ trực tiếp cho nông dân trồng lúa và hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi; đồng thời nới rộng thời gian khoán đất công từ 5 năm lên 10 hoặc 15 năm để nhân dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. Nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ thôn, xóm và công an viên thường trực bằng mức lương tối thiểu; đồng thời cho hưởng phụ cấp đối với chức danh trưởng Ban liên lạc Thanh niên xung phong và trưởng Ban Thanh tra nhân dân cấp xã. Đối với xây dựng cơ bản, cử tri đề nghị nâng cấp tuyến đường giao thông Cầu Họ - cầu Hạnh Lâm đang bị xuống cấp nghiêm trọng và có biện pháp đảm bảo giao thông tại điểm giao cắt tuyến đường bộ này với đường sắt; tăng mức hỗ trợ đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ để kiên cố hóa trường học…

Cử tri huyện Ý Yên đề nghị với QH, Chính phủ khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực, Chính phủ sớm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện, cần đảm bảo tính ổn định lâu dài và quy định cụ thể, chi tiết để địa phương làm căn cứ áp dụng vào thực tế. Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp như: phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi; đồng thời hỗ trợ vốn vay, máy móc, KHKT, tìm đầu ra cho nông sản để nông dân yên tâm phát triển sản xuất trên cánh đồng mẫu lớn đạt hiệu quả. Hỗ trợ các làng nghề xây dựng công trình xử lý nước thải và nhà máy xử lý nước sinh hoạt phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Có biện pháp ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường do khí thải của các nhà máy sản xuất điện, phân đạm Ninh Bình và tình trạng lấn chiếm lòng sông Đáy thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình làm ảnh hưởng dòng chảy, xói lở chân đê, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân khu vực giáp ranh.

Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc cử tri ở 2 huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã biểu dương, ghi nhận những kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong năm 2013. Đồng thời, thông báo kết quả của kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII về các công tác: lập hiến, lập pháp, công tác giám sát tối cao, chất vấn và trả lời chất vấn; việc quyết định các vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và công tác nhân sự. Trong đó, nêu bật một số nội dung cơ bản của Hiếp pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi); sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã chắt lọc, tiếp thu được nhiều ý kiến xác đáng của nhân dân cả nước. Để hiến pháp sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị cả hệ thống chính trị nhanh chóng vào cuộc, tích cực tổ chức thực hiện tốt nội dung hiến định trong bản Hiến pháp (sửa đổi). Đồng chí cũng giải trình, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo với QH, Chính phủ và các bộ, ngành của Trung ương xem xét giải quyết./.

 

Tại các điểm tiếp xúc, đại diện cử tri các địa phương đều bày tỏ sự vui mừng trước thành công của kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII, nhất là việc QH đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đồng thời đề nghị một số vấn đề người dân quan tâm. Cử tri huyện Vụ Bản đề nghị QH, Chính phủ và UBND tỉnh quan tâm các vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn như tiếp tục hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng NTM; có cơ chế hỗ trợ cứng hóa hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng; điều chỉnh nâng mức hỗ trợ trực tiếp cho nông dân trồng lúa và hỗ trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi; đồng thời nới rộng thời gian khoán đất công từ 5 năm lên 10 hoặc 15 năm để nhân dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. Nâng mức hỗ trợ đối với cán bộ thôn, xóm và công an viên thường trực bằng mức lương tối thiểu; đồng thời cho hưởng phụ cấp đối với chức danh trưởng Ban liên lạc Thanh niên xung phong và trưởng Ban Thanh tra nhân dân cấp xã. Đối với xây dựng cơ bản, cử tri đề nghị nâng cấp tuyến đường giao thông Cầu Họ - cầu Hạnh Lâm đang bị xuống cấp nghiêm trọng và có biện pháp đảm bảo giao thông tại điểm giao cắt tuyến đường bộ này với đường sắt; tăng mức hỗ trợ đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ để kiên cố hóa trường học…

Cử tri huyện Ý Yên đề nghị với QH, Chính phủ khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực, Chính phủ sớm ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện, cần đảm bảo tính ổn định lâu dài và quy định cụ thể, chi tiết để địa phương làm căn cứ áp dụng vào thực tế. Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp như: phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn chăn nuôi; đồng thời hỗ trợ vốn vay, máy móc, KHKT, tìm đầu ra cho nông sản để nông dân yên tâm phát triển sản xuất trên cánh đồng mẫu lớn đạt hiệu quả. Hỗ trợ các làng nghề xây dựng công trình xử lý nước thải và nhà máy xử lý nước sinh hoạt phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Có biện pháp ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường do khí thải của các nhà máy sản xuất điện, phân đạm Ninh Bình và tình trạng lấn chiếm lòng sông Đáy thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình làm ảnh hưởng dòng chảy, xói lở chân đê, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân khu vực giáp ranh.

Phát biểu tại các cuộc tiếp xúc cử tri ở 2 huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã biểu dương, ghi nhận những kết quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong năm 2013. Đồng thời, thông báo kết quả của kỳ họp thứ sáu, QH khóa XIII về các công tác: lập hiến, lập pháp, công tác giám sát tối cao, chất vấn và trả lời chất vấn; việc quyết định các vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và công tác nhân sự. Trong đó, nêu bật một số nội dung cơ bản của Hiếp pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi); sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã chắt lọc, tiếp thu được nhiều ý kiến xác đáng của nhân dân cả nước. Để hiến pháp sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị cả hệ thống chính trị nhanh chóng vào cuộc, tích cực tổ chức thực hiện tốt nội dung hiến định trong bản Hiến pháp (sửa đổi). Đồng chí cũng giải trình, làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo với QH, Chính phủ và các bộ, ngành của Trung ương xem xét giải quyết./.

Các tin trước
Các tin tiếp